Časté dotazy


Životní podmínky chudých rodin v Indii
Většina Indů žije velmi prostě a řada z nich na hranici bídy. Rodiny dětí zapojených do projektu Adopce na dálku® bydlí na venkově a v městských slumech. Obývají převážně příbytky s podlahou z udupané hlíny, uvnitř mají chudě zařízenou místnost, která je rozdělená přepážkou na tři části.

Vztah mezi členy rodiny a zapojeným dítětem do projektu
Podporované rodiny si uvědomují, že když jedno z dětí dosáhne lepšího vzdělání a díky tomu získá kvalifikovanou práci, zvýší se šance na zajištění celé rodiny. Vzhledem k soudržnosti indických rodin závist není zásadním problémem.

Oslava Vánoc v Indii
Vánoce se v Indii slaví podobně jako v České republice. Koordinátoři připravují každoročně pro děti vánoční setkání u stromečku, kde rozdávají dětem cukroví a dárky jménem dárců projektu Adopce na dálku®.

Dárci projektu Adopce na dálku® 
Dárcem se může stát každý, koho tento projekt osloví a je ochoten ročně přispět minimální částku 6 500 Kč (550 Kč/měs.). Přicházejí k nám jednotlivci, manželé, celé rodiny s dětmi, mladé páry i lidé v pokročilém věku, různá společenství, farnosti, farní nebo oblastní charity, party kamarádů, celé školy či jednotlivé třídy žáků.

Délka podpory indického dítěte
Závazek každého dárce je minimálně na 1 školní rok. Poté již záleží pouze na dárci, jak dlouho je ochoten dítě podporovat. Je vítáno, když pomáhá dítěti až do ukončení studia. Dárce se může na začátku každého kalendářního roku rozhodnout, zda chce dále indickému dítěti pomáhat. Samozřejmě, pokud se dostane do finančních potíží, je možné podporu ukončit kdykoliv. V tomto případě je potřeba vše včas oznámit na Diecézní katolickou charitu Hradec Králové a vrátit kartu s údaji o dítěti. Dítěti potom co nejdříve najdeme nového dárce.

Výběr a zapojení indických dětí do projektu
Hlavním kritériem je chudoba rodiny. Partneři projektu spolupracují se zástupci obcí a farností. Ti mají na starosti výběr chudých dětí. Protože žijí běžný život s chudými rodinami, mají přesnou představu, které dítě může být do projektu Adopce na dálku® zapojeno. Mají také na starosti dohled, zda děti docházejí do školy pravidelně a zda se snaží dobře učit.

Dalším kritériem je samozřejmě souhlas rodičů. Nejprve se musí rodičům vysvětlit důležitost vzdělání jejich dětí. Jestliže rodiče souhlasí, dítě může být zařazeno do projektu Adopce na dálku® a začne chodit do školy.

Bez rozdílu pomáháme chudým indickým dětem
V žádném případě zde není žádná diskriminace dotýkající se náboženství či pohlaví. Pomáhat se snažíme všem bez rozdílu.


Slovo na závěr

Projekt realizujeme v regionech Belgaum a Bangalore ve státě KARNÁTAKA na jihozápadě Indie, kde je vzdělání pro obyvatelé venkova a slumů těžko dosažitelné. Lidé jsou odkázaní sami na sebe a jejich životní podmínky jsou velmi žalostné. Rozhodli jsme se těmto lidem pomoci, protože věříme, že vzdělané děti přinesou svým rodinám i celé společnosti novou naději na lepší budoucnost.

Velmi vítáme pomoc, která nám od sponzorů a dárců přichází, a děkujeme za ni!