Očkování


Poslední aktualizace: 21. 6. 2019


 • Žloutenka typu A
  Lze očkovat samostatně dvěma dávkami s minimálním odstupem 6 měsíců, ochrana je dlouhodobá.
 • Žloutenka typu B
  Lze očkovat samostatně třemi dávkami nebo kombinovanou vakcínou proti typům A a B třemi dávkami.

  Pozn.: Očkovat je možné také kombinovanou vakcínou proti typům A a B třemi dávkami (2 před odjezdem), ochrana je dlouhodobá až doživotní.
 • Břišní tyfus
  Provádí se jednou vakcínou, která poskytuje ochranu na 3 roky. Přeočkování se provádí pouze v případě potřeby.
 • Tetanus (strnutí šíje)
  Jeho původce se vyskytuje celosvětově. V ČR se očkuje v rámci pravidelného očkování. Přeočkování se provádí po 10–15 letech, u osob nad 60 let věku po 10 letech.
 • Vzteklina
  Toto očkování je doporučeno především při pobytu v odlehlejších oblastech nebo na venkově, při plánovaných výletech na kole nebo do jeskyní a při dlouhodobějších pobytech. Základní očkování se provádí třemi dávkami, první přeočkování je zhruba po roce, další jen v případě potřeby každých 5 let.
 • Cholera
  V této zemi se vyskytuje endemicky. Očkování proti choleře se provádí dvěma dávkami v rozestupu 1–6 týdnů a poskytuje ochranu na 2 roky. 

Další doporučení

 • Pravidelná očkování – zkontrolujte si platnost pravidelných očkování (tetanus, záškrt, spalničky, příušnice atd.). V případě potřeby Vám poradí lékař centra Očkování a cestovní medicíny, která očkování je potřeba obnovit.
 • Kapénkové infekce – cestujete-li letadlem nebo jinými prostředky hromadné přepravy, zvažte očkování proti meningokokovým a pneumokokovým nákazám, proti chřipce, spalničkám nebo planým neštovicím. Tyto nemoci se přenáší vzduchem a vyskytují se celosvětově, některé celoročně a jiné sezónně.
 • Japonská encefalitida – očkování je doporučeno především při pobytu na venkově nebo v odlehlejších oblastech země, zejména při dlouhodobějších pobytech v období dešťů (květen–říjen). Provádí se dvěma dávkami s odstupem 4 týdnů, přeočkovává se jen v případě potřeby po dvou letech.
 • Malárie se v této zemi vyskytuje endemicky. Rozhodnutí ohledně druhu a způsobu antimalarické chemoprofylaxe patří plně do kompetence odborníků na cestovní medicínu – závisí např. na přesné oblasti pobytu, ročním období, délce pobytu, aktuální klimatické situaci, plánovaných aktivitách a výletech, základním zdravotním stavu cestovatele, vyspělosti antimalarických programů v dané zemi, účinnosti resp. rezistenci vůči některým typům léků atd. Případné onemocnění malárií je možné řešit v Indii místními léky.