Chci přispět jinak

Adopce na dálku® umožňuje podpořit chudé indické děti i jednorázovým nebo pravidelným finančním darem. Tato forma pomoci je bez závazku k další podpoře.

Svým darem přispějete indickým dětem na školní pomůcky, školné, školní brašnu, uniformu, cestovní výdaje, stravu, prázdninový tábor a dárky k Vánocům.

Výše příspěvku na vzdělání není pevně stanovena. Doporučujeme částku 250 Kč jako minimální výši příspěvku. Potvrzení o přijetí daru dárcům zasíláme obvykle začátkem následujícího roku. Z přijaté částky použijeme maximálně 12 % na provozní náklady.


 

Chci přispět
na podporu vzdělávání chudých dětí v Indii

Vyplňte a odešlete formulář. Do 7 pracovních dnů obdržíte bližší informace.

Budete-li chtít, vystavíme Vám dárcovský certifikát. Hodnota certifikátu odpovídá daru, který nám zašlete.

Přislíbený dar zašlete obratem, nejpozději do 3 dní po obdržení bankovního spojení.

Moje kontaktní údaje

Vyplňte pro zaslání bankovního spojení a variabilního symbolu.

Korespondenční adresa

Vyplňte pro zaslání potvrzení o přijetí daru a dárcovského certifikátu.

Adresa trvalého bydliště

Pokud se neshoduje s korespondenční adresou, vyplňte údaje pro účel vystavení potvrzení o přijetí daru.

Zde můžete napsat jakékoliv doplňující informace.

Ochrana osobních údajů dárce
Poskytnuté osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání informačních dopisů a e-mailů, komunikace prostřednictvím telefonu, a to po dobu trvání spolupráce.

Diecézní katolická charita Hradec Králové se zavazuje, že údaje zde uvedené bude zpracovávat podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Odesláním tohoto formuláře nám dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů po dobu trvání spolupráce.

Pozn.: položky označené * jsou povinné.