Jak napsat podporovanému dítěti do Indie?

-   Korespondence s podporovaným dítětem
-   Obsah dopisu
-   Nedoporučujeme posílat balíčky a individuální dárky
-   Jménem dárce obdrží děti praktický dárek
-   Dítěti udělá radost drobná pozornost
-   Další důležité a praktické rady pro odesílání


Korespondence s podporovaným dítětem

Dárce může napsat dítěti, jakmile od nás obdrží všechny podklady pro korespondenci. Dopis podporovanému dítěti je třeba psát v anglickém jazyce a odeslat přímo do příslušné kanceláře projektu v Indii.

Pokud nemáte nikoho, kdo by Vám pomohl s překladem, můžete zkusit překladač deepl.com/translator. Strojový překlad už je dnes poměrně přesný. Chcete-li se vyhnout případným chybám v překladu, bude určitě lepší, když to ještě někdo před odesláním zkontroluje.

Dopis, který dárce odešle, jde do Indie 3-4 týdny. Určitou dobu trvá, než jsou dopisy roztříděny v kanceláři projektu v Indii a dále předány podporovaným dětem. Počítejte s tím zvláště při odesílání vánoční korespondence. Koordinátoři navštěvují děti s předvánoční poštou již v říjnu. Dopisy proto zasílejte tak, aby byly nejpozději do konce září v kanceláři projektu našich indických partnerů.

Korespondence s dítětem, je možná pouze prostřednictvím listovní služby, nikoli e-mailovou poštou. E-mailová komunikace je sice rychlá, ale v praxi z technických důvodů není možná. Způsob této korespondence je pro děti z chudých rodin nedostupný i přesto, že ve škole informační a výpočetní techniku používají. Ve škole tato technika slouží pouze k výuce, a nikoli k soukromé e-mailové poště.

Adresa pro korespondenci s podporovaným dítětem z oblasti:
BELGAUM   BANGALORE


Obsah dopisu

Děti uvítají, když se dárce v prvním dopise představí a napíše o své rodině, přátelích, zájmech a také o své zemi.

DOPORUČUJEME psát kratší dopisy v jednoduchých větách se zřetelem na věk dítěte. Děti z nejchudších vrstev indického obyvatelstva mají daleko menší rozhled než děti stejného věku v naši zemi. Jejich přístup k informacím je omezený.

Zájem o dítě je možné projevit povzbuzením ve studiu nebo pochvalou za dobré studijní výsledky. Není vhodné se ptát příliš mnoho. Zvláště mladší děti jsou z mnoha dotazů zmateny a může se stát, že neodpovědí vůbec. Důvodem, proč dítě nepíše o své rodině, může být i nepříznivá rodinná situace, za kterou se stydí. Pokud dítě na otázky o rodině opakovaně neodpoví, prosíme dárce, ať nenaléhají.

Kdo nemá čas psát dopisy nebo neumí anglicky, může dítěti zaslat pohled nebo svoji fotografii.

NENÍ VHODNÉ zvát děti do České republiky nebo jim slibovat za dobré výsledky ve škole více peněz nebo nějaké materiální dary. Už samotné vzdělání pomáhá dětem začlenit se do své vlastní společnosti a převzít odpovědnost za sebe a své rodiny ve svém kulturním prostředí.

Děti jsou vedeny k tomu, aby byly schopny převzít zodpovědnost za vlastní život a nestaly se pasivními příjemci pomoci. Proto dárcům zdůrazňujeme, aby se jich neptali, co si od nich přejí. Jejich požadavky mohou být nevyzrálé.

Přestože dárce hradí náklady spojené se vzděláváním dítěte, nemůže převzít roli rodičů. Rodiče dětí společně s naší partnerskou organizací rozhodují o dalším studiu dítěte (jaký typ školy bude navštěvovat vzhledem ke svým studijním předpokladům a situaci rodiny). Dárce neovlivňuje výběr školy, do které by dítě mělo chodit. Představy samotného dítěte o jeho dalším studiu bývají nereálné.


Nedoporučujeme posílat balíčky a individuální dárky

Cílem projektu Adopce na dálku® je poskytnout dětem vzdělání, díky němuž mohou v budoucnosti dospět k nezávislosti na další podpoře a nestanou se tak pasivními příjemci pomoci. Posílání balíčků a dárků dětem nedoporučujeme.

Dárek, který je větší, hodnotnější nebo nepřiměřený věku dítěte, vyvolává u ostatních dětí a rodin závist a lítost. Nežádoucí emoce mohou vyvolat i dárky, které jsou pro dárce docela běžné. V mnoha případech dárci nejsou bohatí, ale u indických dětí a jejich blízkých mohou dárky vytvářet dojem bohatých lidí z Evropy, kteří kdykoliv pomohou.

Ve většině případů cena poštovného převyšuje hodnotu věcí v balíčku, proto je tato pomoc neefektivní. Kromě toho zásilky procházejí rentgenem a v rozvojových zemích jsou na poště otevírány, a proto nikdo nezaručí, že se k dítěti dostanou.

Cenu poštovného za dopis nebo balíček do Indie si můžete individuálně vypočítat zde:
https://www.postaonline.cz/kalkulacka-postovneho


Jménem dárce obdrží děti praktický dárek

Dvakrát do roka indičtí koordinátoři projektu vyberou stejný praktický a užitečný dárek pro všechny podporované děti dle jejich skutečných potřeb. Tyto dárky jsou hrazeny z příspěvků dárců a jejich jménem jsou dětem předávány během Vánoc a dětského prázdninového tábora. Touto cestou děti obdrží od dárců dárek na památku.


Dítěti udělá radost drobná pozornost

Do obálky k dopisům je vhodné vložit pouze věci, jako jsou pohledy, samolepky, pastelky, tužky, omalovánky, puzzle, nafukovací balónky, bločky na psaní, dopisní papír či obrázky. Mnoho inspirace se dá najít v papírnictví.

Fotografie dárců jsou vítané. Při volbě fotografie je potřeba zvážit, zda prostředí není příliš luxusní. Není vhodné zasílat fotografie z oslav u bohatě prostřeného stolu. Oblečení by nemělo působit vyzývavě vzhledem ke kultuře či náboženství dítěte. Nejvhodnější jsou fotografie v přírodě.

NIKDY NEVKLÁDEJTE K DOPISU bankovky ani šperky nebo jiné cennosti. Děti by se kvůli šperkům nebo cenným věcem mohly stát objektem trestného činu a dostat se i do ohrožení života.


Další důležité a praktické rady pro odesílání

Dopis pro dítě se nikdy nezasílá ve stejné obálce, ve které přišel dopis z Indie. Tato obálka není vrátná a může lehce dojít k nedorozumění, kdy zaměstnanec projektu v Indii tuto obálku odešle znovu jako dopis pro dárce do ČR. Pro zaslání dopisu dítěti se vždy používá nová nepopsaná obálka, která se pečlivě popíše předepsanými údaji.

Číslo dítěte se neshoduje s variabilním symbolem, který je určen pro zasílání plateb. Když místo čísla dítěte uvedete variabilní symbol, tak zaměstnanci projektu v Indii nebudou vědět, o jaké dítě se jedná nebo může dojít k záměně a dopis dostane dítě se stejným jménem, protože nebude možné jej identifikovat podle čísla.

Podporované děti pocházejí ze dvou oblastí, a proto jsou pro identifikaci dětí použité dvě stejné číselné řady, tím pádem dvě děti mohou mít stejné číslo. Děti z oblasti Bangalore mají před číslem označení HK. Číslo dítěte slouží k tomu, aby nedošlo k chybě při odesílání korespondence.