Kdy, kde a jak podporované děti píší svým dárcům?

-   Časový plán rozesílání korespondence dárcům
-   Doručení dopisu podporovanému dítěti
-   Se psaním dopisů nemají děti zkušenosti
-   Dopisy jsou v anglickém jazyce
-   Dítě se začalo podepisovat jiným jménem


Časový plán rozesílání korespondence dárcům

Dítě napíše první dopis na prvním prázdninovém táboře, který je hrazený z příspěvku dárce. Školní rok začíná v Indii v červnu. Dětské tábory v prvním pololetí školního roku probíhají v říjnu a listopadu. Dopisy napsané během těchto prázdnin rozesíláme dárcům až v průběhu ledna.

Dopisování je technicky velice náročné a zdlouhavé, proto prosíme o trpělivost. Po domluvě s našimi indickými partnery jsou dopisy od dětí společně s informacemi o projektu hromadně rozesílány dárcům 2x ročně.

První dopis v roce dostává dárce v průběhu ledna. Dopis obsahuje pozdrav od dítěte k Vánocům, průvodní dopis s informacemi z kanceláře projektu Adopce na dálku® a dopis od vedoucího partnerského centra v Indii.

Druhý dopis v roce dostává dárce v průběhu srpna a září. Dopis obsahuje prázdninový pozdrav od dítěte, roční zprávu se školními výsledky a aktuální fotografii dítěte.


Doručení dopisu podporovanému dítěti

Psaní a odesílání dopisů je organizačně velmi složité. Dopisy dárců jsou rozváženy z indických center přímo podporovaným dětem. Tyto děti žijí na odlehlých místech, která jsou od sebe vzdálená i stovky kilometrů. Zaměstnanci partnerské organizace se na cestách k dětem potýkají s potížemi v dopravě, kterou mimo jiné komplikují i náročné klimatické podmínky. Přesto se snaží dopis dítěti doručit co nejdříve.


Se psaním dopisů nemají děti zkušenosti

Děti pochází z rodin, jejichž členové bývají negramotní a ve svém životě korespondenci nevedou a mnohdy ji ani nepotřebují. Dopis pro dárce je v mnohých případech vůbec prvním dopisem, který děti v životě píší.

Indické děti ze znevýhodněných rodin nejsou zvyklé sdílet osobní věci s cizími lidmi a při psaní dopisů dárcům jsou nesmělé. Proto mohou být jejich pozdravy stručné a zdánlivě neosobní.

Na prázdninových táborech se děti díky péči koordinátorů a dobrovolníků z našich partnerských středisek v Indii učí písemně pozdravit své dárce a vyjádřit formou dopisu svůj dík. Pokud se dítě dětského tábora nemůže z nějakého důvodu zúčastnit, zajistí napsání dopisu příslušný dobrovolník v místě bydliště dítěte.

Děti jsou při psaní dopisů vedeny k určité formálnosti. Jednou z formalit je představit se na začátku dopisu.

Abychom vyhověli požadavkům co největšího počtu dárců zapojených do projektu Adopce na dálku®, jsou děti vedeny k tomu, aby používaly oslovení „Vážený dárce“. Proto žádáme dárce, aby nevyžadovali od dětí jiné oslovení.


Dopisy v anglickém jazyce

Koordinátoři a dobrovolníci pomáhají dětem při psaní dopisů. Dopisy napsané v mateřském jazyce dítěte (kannadština, tamilština, hindština, konkanština…) překládají do anglického jazyka. Je-li znalost angličtiny u dítěte nebo dobrovolníka omezená, mohou se v dopise objevit „dospělé“ výrazy nebo běžně používané fráze. Pokud je dítě hodně malé anebo se neumí vyjádřit, je pomoc při psaní nevyhnutelná.

Prosíme o shovívavost v případě, že se v dopise nebo u jména dítěte objeví chyby způsobené odlišností jazyka. Indické písmo je složité a odlišné o latinky. Jak podporované děti, tak dobrovolníci, kteří s odesíláním dopisů od dětí pomáhají, si pletou písmenka nebo slova komolí. Často píší jména latinkou tak, jak se vyslovují v angličtině.


Dítě se začalo podepisovat jiným jménem

Může se stát, že po několika letech podpory se dítě podepíše jiným jménem. Indické děti mají běžně tři až čtyři jména. V některých oblastech děti používají všechna jména po otci i po matce. Při žádosti o podporu uvedou jen jedno jméno a během podpory začnou používat další. Žádáme indické partnery, aby se děti podepisovaly stejně jako na začátku podpory. Přesto se stává, že u dospívajících dětí se objeví jako podpis další jméno nebo přezdívka. V takovém případě můžeme prověřit, zda nedošlo k záměně dopisů.