Adopce na dálku®

Pomáháme chudým indickým dětem získat vzdělání

DLOUHODOBÁ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
PODPORA ZDRAVÍ

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

Přednášky a besedy pro školy a veřejnost

Pro širokou veřejnost, školy a organizace nabízíme přednášky a besedy na téma projekt Adopce na dálku®Indie - země kontrastů.

Dále Vám můžeme doporučit besedy, které jsou ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Diecézní katolické charity Hradec Králové. Tématem je Adopce na dálku®– pomoc chudým lidem v Indii a dobrovolná činnost v ČR - poskytované služby v Královéhradeckém kraji.

Zájemci o naše přednášky a besedy se mohou hlásit na e-mail: adopce@hk.caritas.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Také prostřednictvím naší galerie Indie okem projektu můžete nahlédnout do života chudých indických rodin a dětí zapojených do projektu Adopce na dálku®.

 

Tříkrálová sbírka 2019
Adopce na dálku®