Adopce na dálku®

Pomáháme chudým indickým dětem získat vzdělání

DLOUHODOBÁ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
PODPORA ZDRAVÍ

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

Sneha by se chtěla stát zdravotní sestrou

foto: Archív DCH HKKdyby do života této chudé dívky z indického venkova nevstoupil dárce, čekal by ji osud negramotné matky tří nebo čtyř dětí, která je odsouzená jen k životu na vesnici. Sneha ale měla štěstí, díky pomoci svého dárce může studovat a přeje si být zdravotní sestrou.

Říkají mi Sneha a narodila jsem se v roce 1995 do velmi chudé rodiny. Náš dům byl postavený z bláta. V období dešťů se v něm nedalo bydlet, protože nám dovnitř zatékalo. Tatínek je zemědělec a denně dřel na poli bez odpočinku a bez ohledu na své zdraví. Neměl pravidelný příjem. Někdy byla dobrá úroda, ale nízké ceny. Jindy zase lepší ceny, ale úroda malá. Když otec neprodal obilí, které vypěstoval, neměli jsme co jíst.

Do školy jsme s bratrem začali chodit u nás ve vsi. Rodiče si ale nemohli dovolit platit nám školné a školní potřeby, a tak nás tam přestali posílat. Bylo mi to líto, toužila jsem se vzdělávat a dosáhnout v životě lepšího postavení. Ale musela jsem se smířit s tím, že se můj sen kvůli finančním problémům v naší rodině asi nikdy nesplní.

Naštěstí už tenkrát se náš kněz snažil pro mne zajistit stipendium a podařilo se. Nikdy na ten den nezapomenu, měla jsem velkou radost a rodiče s bráškou taky. Díky finanční podpoře jsem mohla dokončit čtvrtou třídu a pokračovat ve studiu. Učení mi šlo, ve třídě jsem patřila k nejlepším žákům. Zapojila jsem se i do ostatních aktivit ve škole, dělala jsem atletiku. Uvědomila jsem si také hodnotu peněz. Můj dárce mi bez váhání posílal finance na vzdělání. Moc si vážím jeho přízně, lásky a důvěry.

S pomocí dárce jsem úspěšně vystudovala také vyšší odbornou školu se zaměřením na výuku výpočetní techniky. Skamarádila jsem se tam se všemi studenty i učiteli. A teď jsem se rozhodla pokračovat dál ve studiu na vysoké škole v oboru všeobecná zdravotní sestra.

Děkuji mnohokrát za pomoc a podporu svému dárci i koordinátorům Adopce na dálku®. Jen díky vám mohu studovat. Kdybyste nevstoupili do mého života, přestala bych ve třetí třídě chodit do školy. V jedenácti dvanácti letech by mě provdali do jiné rodiny a dnes by ze mne byla negramotná matka tří nebo čtyř dětí, odsouzená jen k životu na vesnici. Takový bývá osud dívek v naší vsi.

Dostalo se mi pomoci, a tak i já chci jednou, až si budu sama vydělávat, pomáhat chudým studentům. Přeji podporovaným dětem, aby dokázaly využít nabyté vzdělání k vlastnímu rozvoji i pro dobro ostatních.

Sneha

/Bangalore – Karnataka, 2015/

Adopce na dálku®