Časté dotazyčasté dotazy


 

V jakých podmínkách žijí rodiny v Indii?

Většina Indů žije velmi prostě a řada z nich na hranici bídy. Rodiny dětí zapojených do projektu Adopce na dálku® bydlí na venkově a v městských slumech. Obývají převážně příbytky s podlahou z udupané hlíny, uvnitř mají chudě zařízenou místnost, která je rozdělená přepážkou na tři části.

 

Nevzniká mezi členy rodiny závist, když je do projektu zapojeno pouze jedno dítě?

Podporované rodiny si uvědomují, že když jedno z dětí dosáhne lepšího vzdělání a díky tomu získá kvalifikovanou práci, zvýší se šance na zajištění celé rodiny. Vzhledem k soudržnosti indických rodin závist není zásadním problémem.

 

Jak se v Indii slaví Vánoce?

Vánoce se v Indii slaví podobně jako v České republice. Koordinátoři připravují každoročně pro děti vánoční setkání u stromečku, kde rozdávají dětem cukroví a dárky jménem dárců projektu Adopce na dálku®..

 

Kdo se nejčastěji stává dárcem?

Dárcem se může stát každý, koho tento projekt osloví a je ochoten ročně přispět minimální částku 5.000 Kč. Přicházejí k nám jednotlivci, manželé, celé rodiny s dětmi, mladé páry i lidé v pokročilém věku, různá společenství, farnosti, farní nebo oblastní charity, party kamarádů, celé školy či jednotlivé třídy žáků.

 

Jak dlouho je dobré dítě podporovat?

Závazek každého dárce je minimálně na 1 školní rok. Poté již záleží pouze na dárci, jak dlouho je ochoten dítě podporovat. Je vítáno, když pomáhá dítěti až do ukončení studia. Dárce se může na začátku každého kalendářního roku rozhodnout, zda chce dále indickému dítěti pomáhat. Samozřejmě, pokud se dostane do finančních potíží, je možné podporu ukončit kdykoliv. V tomto případě je potřeba vše včas oznámit na Diecézní katolickou charitu Hradec Králové a vrátit kartu s údaji o dítěti. Dítěti potom co nejdříve najdeme nového dárce.

 

Kdo vybírá v Indii děti zapojené do projektu?

Prvním kritériem je chudoba rodiny. Většina Indů žije velmi prostě a na hranici bídy – rákosový příbytek s udupanou hlínou, uvnitř chudě zařízená místnost rozdělená přepážkou na tři části (v jedné z nich mají i dobytek), a přesto jsou to velmi milí a krásní lidé, radují se ze života a vypadají šťastně. Všichni si považují pomoci, která k nim od Vás přichází. Partneři projektu spolupracují se zástupci obcí a farností. Ti mají na starosti výběr chudých dětí. Protože žijí běžný život s chudými rodinami mají přesnou představu, které dítě může být do projektu Adopce na dálku® zapojeno. Mají také na starosti dohled, zda děti docházejí do školy pravidelně a zda se snaží dobře učit.

Dalším kritériem je samozřejmě souhlas rodičů. Nejprve se musí rodičům vysvětlit důležitost vzdělání jejich dětí. Jestliže rodiče souhlasí, dítě může být zařazeno do projektu Adopce na dálku® a začne chodit do školy.

 

Přihlíží se při výběru dítěte k tomu, zda je křesťan, hinduista či muslim?

V žádném případě zde není žádná diskriminace dotýkající se náboženství či pohlaví. Pomáhat se snažíme všem bez rozdílu.

 


Slovo na závěr

Projekt realizujeme v regionech Belgaum a Bangalore ve státě KARNATAKA na jihozápadě Indie, kde je vzdělání pro obyvatelé venkova a slumů těžko dosažitelné. Lidé jsou odkázaní sami na sebe a jejich životní podmínky jsou velmi žalostné. Rozhodli jsme se těmto lidem pomoci, protože věříme, že vzdělané děti přinesou svým rodinám i celé společnosti novou naději na lepší budoucnost.

Velmi vítáme pomoc, která nám od sponzorů a dárců přichází, a děkujeme za ni!