S DÁRCEM DO ŠKOLYS dárcem za vzděláním

Těší nás, že se zajímáte o projekt Adopce na dálku®, který pomáhá chudým dětem v Indii získat vzdělání. Na pomoc čekají děti z indických oblastí Belgaum a Bangalore ve státě Karnátaka. Zde působí naši partneři, kteří zodpovídají za výběr dětí z nejpotřebnějších rodin.

Chcete se také stát dárcem a podporovat indické dítě ve vzdělání?
Naši dárci přispívají ročně minimální částkou 5.000 Kč na jedno dítě. Skutečné náklady jsou však vyšší, proto vítáme navýšení ročního příspěvku na 6.500 Kč.

Zajímáte se o to, jak taková podpora bude probíhat?
Třemi jednoduchými kroky můžete začít podporovat indického školáka. O průběhu podpory dítěte informujeme naše dárce individuálně. Dárce může kdykoliv ukončit podporu.Zahájení podpory


databázeKROK 1

V naší databázi (adopce.dchhk.cz) vyplňte dotazník s žádostí o podporu dítěte.

Chcete si přijít vybrat osobně do naší kanceláře na Velkém náměstí v Hradci Králové? Zavolejte nám na tel. 495 063 175 (135).

Vybrané dítě můžete podpořit jednorázově na dobu 1 školního roku, nebo v jeho podpoře pokračovat i v následujících letech.


platbyKROK 2

Po vyplnění dotazníku obdržíte do 14 pracovních dnů všechny potřebné podklady pro podporu indického dítěte.

Následně zašlete platbu bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. Zaplatit můžete také v hotovosti na pokladně Diecézní katolické charity Hradec Králové.

 • První platbu zašlete obratem od převzetí potřebných podkladů. Pokud tato platba nepřijde do 45 dnů, budete z projektu vyřazeni.
 • V dalších letech podpory můžete částku rozdělit do čtvrtletních či měsíčních plateb. Díky pravidelnému měsíčnímu daru 550 Kč má jeden indický školák uhrazený balíček pomoci na celý školní rok.
 • Platby zasílejte tak, aby částka v minimální výši 5.000 Kč byla vždy do konce března na účtu Adopce na dálku®.

Karta s údaji o dítětiKROK 3

Originál karty s údaji o indickém dítěti odešleme do 30 pracovních dnů od přijetí platby na vzdělání.

 Průběh podpory


školní docházka

Během každého školního roku, který podpoříte, obdržíte dvě zásilky.

 • V únoru zasíláme vánoční pozdrav od dítěte z Indie a indického partnera, potvrzení o přijetí daru a informační dopis dárcům z kanceláře Adopce na dálku®.
 • V létě zasíláme zprávu se školními výsledky, dopis podporovaného dítěte a jeho aktuální fotografii.

Naše dárce také informujeme e-mailem, telefonicky či písemně Českou poštou o průběhu podpory indického dítěte. Základní informace k podpoře jsou volně ke stažení.

kontaktKONTAKT
S INDICKÝM DÍTĚTEM

návštěva IndieCESTA DO INDIE
ZA PODPOROVANÝM DÍTĚTEM

časté dotazyČASTÉ DOTAZYUkončení podpory


Dárce může ukončit podporu dítěte kdykoliv a bez uvedení důvodu. Pro dítě najdeme jiného dárce.

Diecézní katolická charita Hradec Králové může ukončit spolupráci s dárcem, který neuhradí pravidelný roční příspěvek.

Důvodem k ukončení podpory může být také předčasné vyřazení dítěte z projektu – nejčastěji z následujících důvodů:

  • odstěhování rodiny do oblasti, kam náš projekt nezasahuje
  • ztráta zájmu o studium
  • porušení pravidel projektu 

O důvodu vyřazení dítěte z projektu je dárce písemně informován.

Projekt je realizován ve složitých podmínkách převážně indického venkova. Lidé, kterým pomáháme, zapojením do našeho projektu neztrácejí možnost svobodného rozhodování.

Děkujeme za Vaši ochotu pomáhat potřebným a těšíme se na příjemnou spolupráci.