Adopce na dálku®

Pomáháme chudým indickým dětem získat vzdělání

DLOUHODOBÁ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
PODPORA ZDRAVÍ

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

Školící programy

Programy na podporu vzdělání chudých indických dětí a mládeže byly zahájeny v Bangalore v roce 2014.

Díky tomu je možné poskytnout doučování a pomoc s domácími úkoly dětem školního věku. Pro mládež se realizují školení a kvalifikační kurzy v různých oborech s jistotou zaměstnání, po úspěšném ukončení kurzu.

Přehled těchto aktuálně probíhajících programů naleznete v sekci doprovodné projekty - ŠKOLÍCÍ PROGRAMY.

Pokud chcete a můžete přispět finančním darem, kontaktujte nás na email: adopce@hk.caritas.cz
nebo telefonicky: 495 063 177

Můžete také využít tento kontaktní formulář:

Jednorázový příspěvek na ŠKOLÍCÍ PROGRAMY

Výši daru uveďte v CZK.
Účel poskytnutého daru:

 


Informace o dárci

Korespondenční adresa

Adresa trvalého bydliště - pro účel vystavení potvrzení o přijetí daru

Vyplňte, pokud se neshoduje s korespondenční adresou.


Podklady s bližšími informacemi převezmu:
Způsob platby:

Poznámka


Děkujeme.

Diecézní katolická charita Hradec Králové se zavazuje, že údaje zde uvedené bude zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Tříkrálová sbírka 2019
Adopce na dálku®