Pomáháme tam, kde nás lidé potřebují

Komu pomáháme?

Pomáháme indickým dětem v nouzi přímo v jejich rodinném a kulturním prostředí.

Chudé indické děti  získávají nejen odborné znalosti, ale i sebedůvěru. Mohou rozvíjet své dovednosti a být hrdými lidmi, kteří se dokážou postarat o své rodiny. Podpora vzdělávání přináší indickému dítěti, jeho rodině i celé společnosti novou naději na lepší budoucnost.

Příběhy dětí

Proč pomáhat právě s námi?

S finančními dary nakládáme efektivně.

Během každého školního roku, který podpoříte, můžeme uhradit konkrétnímu dítěti výdaje na školní pomůcky, školné, stravu, školní brašnu a uniformu, dopravu nebo ubytování v internátu, prázdninové tábory, dárky a odměny. Z přijaté částky použijeme maximálně 12 % na zajištění provozních nákladů projektu Adopce na dálku®.

Garance zachování účelu poskytnutého daru

Naše zprávy