Podpora bydlení chudých rodin s dětmi

V roce 2003 zahájila Diecézní katolická charita Hradec Králové s biskupstvím v Belgaum spolupráci na podpoře bydlení chudých indických rodin s dětmi a tím také růstu jejich životní úrovně.

Belgaum se nachází v severní části indického státu Karnataka. Tato oblast je sociálně a ekonomicky zaostalá. Lidé v odlehlých vesnicích pracují na polích hospodářů, aby si vydělali na živobytí. Životní podmínky jsou zde velmi žalostné.

Po dobu trvání projektu Domky pro chudé se s pomocí štědrých dárců podařilo postavit již 176 a opravit 29 domků.

Stručná historie projektu

2021

Dárci Tříkrálové sbírky 2021 podpořili projekt částkou 151 800,34 Kč.
Byla spolufinancována výstavba 7 domků a rekonstrukce dalších 4 domků.

2020

Projekt byl podpořen z Tříkrálové sbírky 2020 částkou 125 000 Kč.
Indickým partnerům se podařilo postavit 17 domků.

2019

Projekt byl podpořen z Tříkrálové sbírky 2019 částkou 425 526 Kč.
Indickým partnerům se podařilo postavit  18 domků.

2017

Projekt byl podpořen z Tříkrálové sbírky 2017 částkou 719 439,60 Kč.
Dárci projektu Adopce na dálku® přispěli částkou 24 115 Kč.
Indickým partnerům se podařilo postavit 17 domků.

2016

Projekt byl podpořen z Tříkrálové sbírky 2016 částkou 528 015 Kč.
Dárci projektu Adopce na dálku® přispěli částkou 1 220 Kč.
Indickým partnerům se podařilo postavit 11 domků.

2015

Projekt byl podpořen z Tříkrálové sbírky 2015 částkou 95 000 Kč.
Dárci projektu Adopce na dálku® přispěli částkou 2 800 Kč.
Indickým partnerům se podařilo postavit 7 domků.

2014

Projekt byl podpořen z Tříkrálové sbírky 2014 částkou 572 545 Kč.
Dárci projektu Adopce na dálku® přispěli částkou 40 124 Kč.
Indickým partnerům se podařilo postavit 11 domků.

2013

Projekt byl podpořen z Tříkrálové sbírky 2013 částkou 519 555,50 Kč.
Dárci projektu Adopce na dálku® přispěli částkou 207 905 Kč.
Indickým partnerům se podařilo postavit 14 domků.

2012

Projekt byl podpořen z Tříkrálové sbírky 2012 částkou 500 362 Kč.
Dárci projektu Adopce na dálku® přispěli částkou 193 850 Kč.
Indickým partnerům se podařilo postavit 11 domků a opravit 3 domky.

2011

Projekt byl podpořen z Tříkrálové sbírky 2011 částkou 478 811 Kč.
Dárci projektu Adopce na dálku® přispěli částkou 45 812 Kč.
Indickým partnerům se podařilo postavit 13 domků a opravit 3 domky.

2010

Projekt byl podpořen z Tříkrálové sbírky 2010 částkou 452 557 Kč.
Dárci projektu Adopce na dálku® přispěli částkou 114 600 Kč.
Indickým partnerům se podařilo postavit 8 domků a opravit 3 domky.

2009

Projekt byl podpořen z Tříkrálové sbírky 2009 částkou 428 679 Kč.
Dárci projektu Adopce na dálku® přispěli částkou 95 140 Kč.
Indickým partnerům se podařilo postavit 10 domků.

2008

Projekt byl podpořen z Tříkrálové sbírky 2008 částkou 391 498 Kč.
Dárci projektu Adopce na dálku® přispěli částkou 289 126 Kč.
Indickým partnerům se podařilo postavit 5 domků a opravit 7 domků.

2007

Projekt byl podpořen z Tříkrálové sbírky 2007 částkou 372 577 Kč.
Dárci projektu Adopce na dálku® přispěli částkou 49 163,50 Kč.
Indickým partnerům se podařilo postavit 6 domků a opravit 2 domky.

2006

Projekt byl podpořen z Tříkrálové sbírky 2006 částkou 420 000 Kč.
Dárci projektu Adopce na dálku® přispěli částkou 62 257 Kč.
Indickým partnerům se podařilo postavit 8 domků a opravit 1 domek.

2005

Projekt byl podpořen z Tříkrálové sbírky 2005 částkou 420 000 Kč.
Dárci projektu Adopce na dálku® přispěli částkou 44 252 Kč.
Indickým partnerům se podařilo postavit 9 domků a opravit 4 domky.

2003-2004

Projekt byl podpořen z Tříkrálové sbírky 2003 a 2004 částkou 810 000 Kč.
Dárci projektu Adopce na dálku® přispěli částkou 55 600 Kč.
Indickým partnerům se podařilo postavit 14 domků a opravit 2 domky.

Příběhy rodin

Příběhy z roku 2021
Mrs. Libretta P.Mrs. Sobin S.Mrs. Philomina F.

Mrs. Libretta P.
Thomas je řidičem náklaďáku a jeho žena Libretta se stará o domácnost. Jejich syn chodí do školy. Bydlí v malém domku, který byl loni vážně poškozen během období dešťů. Jedna stěna se zbortila. Díky příspěvku z Tříkrálové sbírky si svůj domek opravili.
Mrs. Sobin S.
Paní Sobin je vdova. Její syn Santan je řidičem nákladního vozu. Rozhodli se, že si postaví příbytek na svém malém pozemku. Kvůli nedostatku vlastních prostředků požádali o finanční příspěvek, který jim pomohl tento záměr uskutečnit.
Mrs. Philomina F.
Paní Philomina pochází z velmi chudé rodiny. Na živobytí si vydělává domácími pracemi v sousedství. Její manžel zemřel před několika lety. Její dcera chodí do 10. třídy. Aby měly kde bydlet, pustily se s pomocí příbuzných do výstavby vlastního domku.

 

Domky pro chudé
 

REALIZACE PROJEKTU

Rodiny, které žádají o postavení nebo opravu obydlí, sepíší žádost. Komise tvořená místním duchovním, nejvyšším představitelem vesnice (starostou) a zástupci z lidu vybere z podaných žádostí ty nejpotřebnější. Žádosti nakonec schvaluje biskupství v Belgaum. Výstavba domků zajišťuje důstojné podmínky k životu rodiny. Každý nově postavený dům má obývací místnost, kuchyň a toaletu.

STAVEBNÍ PRÁCE

Na stavebních pracích se podílejí přímo obyvatelé těchto objektů. Stavba probíhá pod dozorem diecézních architektů, stavebních techniků a příslušné komise, která je zodpovědná za řešení případných problémů. Na finančních nákladech opravy / výstavby domu se podílí obec nebo vybraná rodina ve výši 25 % nákladů na jeden dům. Zvolená komise zohledňuje finanční možnosti obyvatel a rozhoduje, kdo může pomoci jinak (např. prací nebo poskytnutím stavebního materiálu). Do stavebních nákladů domků spadá nákup pozemku, materiálu (cihly, kámen, písek, cement, dveře, okna, kovový materiál apod.) a jeho doprava.

Domky pro chudé

Děkujeme všem, kteří se rozhodli podpořit projekt  na podporu bydlení chudých rodin s dětmi. Velice si této pomoci vážíme a věříme, že se nám podaří v budoucnosti pomoci i dalším indickým rodinám.