Podpora bydlení chudých rodin s dětmi

V roce 2003 zahájila Diecézní katolická charita Hradec Králové s biskupstvím v Belgaum spolupráci na podpoře bydlení chudých indických rodin s dětmi a tím také růstu jejich životní úrovně.

Belgaum se nachází v severní části indického státu Karnataka. Tato oblast je sociálně a ekonomicky zaostalá. Lidé v odlehlých vesnicích pracují na polích hospodářů, aby si vydělali na živobytí. Životní podmínky jsou zde velmi žalostné.

Po dobu trvání projektu Domky pro chudé se s pomocí štědrých dárců podařilo postavit již 152 a opravit 25 domků.

Stručná historie projektu

2019-20

Projekt byl podpořen z Tříkrálové sbírky 2020 částkou 125 000 Kč.
V roce 2019-20 se indickým partnerům podařilo postavit 17 domků.

2018-19

Projekt byl podpořen z Tříkrálové sbírky 2019 částkou 425 526 Kč.
V roce 2018-19 se indickým partnerům podařilo postavit 18 domků.

2017-18

Projekt byl podpořen z Tříkrálové sbírky 2017 částkou 719 439,60 Kč.
Dárci projektu Adopce na dálku® přispěli částkou 24 115 Kč.
V roce 2017 se indickým partnerům podařilo postavit 7 domků a dalších 10 je již ve výstavbě.

2016

Projekt byl podpořen z Tříkrálové sbírky 2016 částkou 528 015 Kč.
Dárci projektu Adopce na dálku® přispěli částkou 1 220 Kč.
V roce 2016 se indickým partnerům podařilo postavit 11 domků.

2015

Projekt byl podpořen z Tříkrálové sbírky 2015 částkou 95 000 Kč.
Dárci projektu Adopce na dálku® přispěli částkou 2 800 Kč.
V roce 2015 se indickým partnerům podařilo postavit 7 domků.

2014

Projekt byl podpořen z Tříkrálové sbírky 2014 částkou 572 545 Kč.
Dárci projektu Adopce na dálku® přispěli částkou 40 124 Kč.
V roce 2014 se indickým partnerům podařilo postavit 11 domků.

2013

Projekt byl podpořen z Tříkrálové sbírky 2013 částkou 519 555,50 Kč.
Dárci projektu Adopce na dálku® přispěli částkou 207 905 Kč.
V roce 2013 se indickým partnerům podařilo postavit 14 domků.

2012

Projekt byl podpořen z Tříkrálové sbírky 2012 částkou 500 362 Kč.
Dárci projektu Adopce na dálku® přispěli částkou 193 850 Kč.
V roce 2012 se indickým partnerům podařilo postavit 11 domků a opravit 3 domky.

2011

Projekt byl podpořen z Tříkrálové sbírky 2011 částkou 478 811 Kč.
Dárci projektu Adopce na dálku® přispěli částkou 45 812 Kč.
V roce 2011 se indickým partnerům podařilo postavit 13 domků a opravit 3 domky.

2010

Projekt byl podpořen z Tříkrálové sbírky 2010 částkou 452 557 Kč.
Dárci projektu Adopce na dálku® přispěli částkou 114 600 Kč.
V roce 2010 se indickým partnerům podařilo postavit 8 domků a opravit 3 domky.

2009

Projekt byl podpořen z Tříkrálové sbírky 2009 částkou 428 679 Kč.
Dárci projektu Adopce na dálku® přispěli částkou 95 140 Kč.
V roce 2009 se indickým partnerům podařilo postavit 10 domků.

2008

Projekt byl podpořen z Tříkrálové sbírky 2008 částkou 391 498 Kč.
Dárci projektu Adopce na dálku® přispěli částkou 289 126 Kč.
V roce 2008 se indickým partnerům podařilo postavit 5 domků a opravit 7 domků.

2007

Projekt byl podpořen z Tříkrálové sbírky 2007 částkou 372 577 Kč.
Dárci projektu Adopce na dálku® přispěli částkou 49 163,50 Kč.
V roce 2007 se indickým partnerům podařilo postavit 6 domků a opravit 2 domky.

2006

Projekt byl podpořen z Tříkrálové sbírky 2006 částkou 420 000 Kč.
Dárci projektu Adopce na dálku® přispěli částkou 62 257 Kč.
V roce 2006 se indickým partnerům podařilo postavit 8 domků a opravit 1 domek.

2005

Projekt byl podpořen z Tříkrálové sbírky 2005 částkou 420 000 Kč.
Dárci projektu Adopce na dálku® přispěli částkou 44 252 Kč.
V roce 2005 se indickým partnerům podařilo postavit 9 domků a opravit 4 domky.

2003-2004

Projekt byl podpořen z Tříkrálové sbírky 2003 a 2004 částkou 810 000 Kč.
Dárci projektu Adopce na dálku® přispěli částkou 55 600 Kč.
V letech 2003 a 2004 se indickým partnerům podařilo postavit 14 domků a opravit 2 domky.

Domky pro chudé
 

REALIZACE PROJEKTU

Rodiny, které žádají o postavení nebo opravu obydlí, sepíší žádost. Komise tvořená místním duchovním, nejvyšším představitelem vesnice (starostou) a zástupci z lidu vybere z podaných žádostí ty nejpotřebnější. Žádosti nakonec schvaluje biskupství v Belgaum. Výstavba domků zajišťuje důstojné podmínky k životu rodiny. Každý nově postavený dům má obývací místnost, kuchyň a toaletu.

STAVEBNÍ PRÁCE

Na stavebních pracích se podílejí přímo obyvatelé těchto objektů. Stavba probíhá pod dozorem diecézních architektů, stavebních techniků a příslušné komise, která je zodpovědná za řešení případných problémů. Na finančních nákladech opravy / výstavby domu se podílí obec nebo vybraná rodina ve výši 25 % nákladů na jeden dům. Zvolená komise zohledňuje finanční možnosti obyvatel a rozhoduje, kdo může pomoci jinak (např. prací nebo poskytnutím stavebního materiálu). Do stavebních nákladů domků spadá nákup pozemku, materiálu (cihly, kámen, písek, cement, dveře, okna, kovový materiál apod.) a jeho doprava.

Domky pro chudé

Děkujeme všem, kteří se rozhodli podpořit projekt  na podporu bydlení chudých rodin s dětmi. Velice si této pomoci vážíme a věříme, že se nám podaří v budoucnosti pomoci i dalším indickým rodinám.