Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

VÝSTAVBA BYDLENÍ

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA ZDRAVÍ

domkyPodpora bydlení chudých rodin s dětmi - Belgaum

Diecézní katolická charita Hradec Králové podporuje ve spolupráci s biskupstvím v Belgaum bydlení chudých indických rodin s dětmi a tím také růst jejich životní úrovně.
 
Projekt byl zahájen v roce 2003 a doplňuje program Adopce na dálku®, který podporuje vzdělávání chudých indických dětí.
 
 
ŽIVOTNÍ PODMÍNKY
Diecéze Belgaum se nachází v severní části indického státu Karnataka. Tato oblast je sociálně a ekonomicky zaostalá. Lidé v odlehlých vesnicích pracují na polích hospodářů, aby si vydělali na živobytí. Životní podmínky jsou zde velmi žalostné.

Foto: Archiv DCH HK

 

REALIZACE PROJEKTU
Rodiny, které žádají o postavení nebo opravu obydlí, sepíší žádost. Komise tvořená místním duchovním, nejvyšším představitelem vesnice (starostou) a zástupci z lidu vybere z podaných žádostí ty nejpotřebnější. Žádosti nakonec schvaluje biskupství v Belgaum.

Výstavba domků zajišťuje důstojné podmínky k životu rodiny. Každý nově postavený dům má obývací místnost, kuchyň a toaletu.

Foto: Archiv DCH HK

STAVEBNÍ PRÁCE
Na stavebních pracích se podílejí přímo obyvatelé těchto objektů. Stavba probíhá pod dozorem diecézních architektů, stavebních techniků a příslušné komise, která je zodpovědná za řešení případných problémů.

Na finančních nákladech opravy / výstavby domu se podílí obec nebo vybraná rodina ve výši 25 % nákladů na jeden dům. Zvolená komise zohledňuje finanční možnosti obyvatel a rozhoduje, kdo může pomoci jinak (např. prací nebo poskytnutím stavebního materiálu). Do stavebních nákladů domků spadá nákup pozemku, materiálu (cihly, kámen, písek, cement, dveře, okna, kovový materiál apod.) a jeho doprava.

 

PROJEKT PODPOŘILI
Diecézní katolická charita Hradec Králové podporuje projekt prostředky získanými z Tříkrálové sbírky a prostřednictvím dárců Adopce na dálku®.

Děkujeme všem, kteří se rozhodli  podpořit projekt „Podpora bydlení chudých rodin s dětmi“. Velice si této pomoci vážíme a věříme, že se nám podaří v budoucnosti pomoci i dalším indickým rodinám.


Pokud chcete a můžete přispět finančním darem, kontaktujte nás na email: adopce@hk.caritas.cz nebo telefonicky: 495 063 177