Podrobnosti o zpracování osobních údajů dárce

Osobní údaje dárců poskytnuté v rámci projektu Adopce na dálku® jsou zpracovávány po dobu trvání spolupráce. Diecézní katolická charita Hradec Králové (dále jen DCH HK) osobní údaje zpracovává v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, a to výhradně za účelem evidence darů, péče o dárce, interní statistiky, zasílání potvrzení o darech a informování o činnosti správce osobních údajů, jím pořádaných akcích a podpořených projektech. Osobní údaje nejsou poskytovány jiným osobám, ani používány pro zasílání sdělení nesouvisejících s výše uvedeným účelem zpracování.

Poskytnutím osobních údajů DCH HK dárci automaticky souhlasí s jejich výše uvedeným zpracováním. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován dobrovolně a může být kdykoli bezplatně odvolán osobně na aktuální adrese DCH HK, korespondenčně dopisem zaslaným na tuto adresu nebo zprávou na e-mailovou adresu adopce@hk.caritas.cz. Dárci se mohou na DCH HK kdykoli obrátit se žádostí o přístup ke svým osobním údajům, o vysvětlení a případně odstranění závadného stavu podle § 12 a 21 Zákona. Kromě toho se dárci mohou se svým podnětem obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

DCH HK přijala opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s výše uvedeným zákonem a nařízením.