Státní svátky v Indii

V Indii se slaví velké množství svátků, což je dáno tím, že v této zemi vedle sebe žijí lidé mnoha různých národů a náboženství. Jednotný ani vyčerpávající seznam svátků pro celou Indii se nám nepodařilo dohledat. Národní svátky jsou čtyři:

26. ledna - Den republiky
1. května - Svátek práce
15. srpna - Den nezávislosti
2. října - Oslava narozenin Mahátmy Gándhího

Pracovní doba na úřadech
se pohybuje v pondělí až pátek od 10:00 do 14:00 (banky) a cca do 17:00 v dalších úřadech.

Prodejní doba
začíná okolo 9:00 – 10:00 a v mnohých obchodech končí až okolo 20:00.

Den volna
se často liší podle jednotlivých čtvrtí nebo nákupních středisek a trhů.

Zdroj: Ministerstvo zahraničí věcí ČR