Pomáháme tam, kde nás lidé potřebují

Komu pomáháme?          

Pomáháme indickým dětem v nouzi přímo v jejich kulturním prostředí.

Chudé indické děti  získávají nejen odborné znalosti, ale i sebedůvěru. Mohou rozvíjet své dovednosti a být hrdými lidmi, kteří se dokážou postarat o své rodiny. Podpora vzdělávání přináší indickému dítěti, jeho rodině i celé společnosti novou naději na lepší budoucnost.

Příběhy dětí

Proč pomáhat právě s námi?

S finančními dary nakládáme efektivně.

Každý školní rok, který podpoříte, uhradíme konkrétnímu dítěti výdaje na školné, školní pomůcky, školní brašnu a uniformu, dopravu nebo ubytování v internátu, stravu, prázdninové tábory, dárky a odměny. Na zajištění provozních nákladů projektu Adopce na dálku® použijeme nanejvýš 12 % z přijaté částky.

Garance zachování účelu poskytnutého daru

Naše zprávy