Finanční dary

Termín pro zaslání platby

Pro déle zapojené dárce je termín zaslání roční platby vždy nejpozději do konce března. Pro nové dárce platí termín zaslání první platby dle pokynů u jednotlivých možností zapojení a podpory školáka.

Roční příspěvek pro školáka v Indii

Naši dárci přispívají podporovanému dítěti roční částkou 6 500 Kč (550 Kč/měs.).

Po úhradě první platby můžete požádat o možnost rozdělení příspěvku na čtvrtletní nebo i měsíční splátky. Důležité je, aby byla celková částka převedena na účet projektu Adopce na dálku® vždy nejpozději do konce března příslušného roku.

Potvrzení o přijetí daru

můžete uplatnit ke snížení daňového základu. Potvrzení o poskytnutém daru můžete předat do 15. února svému zaměstnavateli, aby jej mohl zahrnout do ročního zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Pokud podáváte daňové přiznání samostatně, můžete potvrzení předložit společně s dalšími podklady příslušnému finančnímu úřadu.

- je vystavováno výhradně plátci daru. Je to důležitý daňový doklad, který není možné přepisovat na jinou osobu nebo organizaci. Pro účely snížení daňového základu ho může uplatnit pouze ta osoba, která dar skutečně poskytla.

- vystavujeme dárcům pravidelně na přelomu ledna a února následujícího roku. Na požádání je možné vystavit toto potvrzení v průběhu celého roku.

Příznivcům, kteří se rozhodnou zaslat finanční dar bez přihlášení, vystavíme potvrzení o přijetí daru pouze na požádání. Žádost můžete zaslat na e-mail: platby@hk.caritas.cz nebo vyplnit a odeslat formulář.

Platba ze zahraničí

Při platbě ze zahraničí je nutné pamatovat na bankovní poplatky, které nejsou zanedbatelné. Po odečtení všech poplatků bychom měli obdržet v celkové výši příslibenou částku, která odpovídá způsobu zapojení a podpory školáka.

Využití finančního daru pro školáka

Přijatou částku převedeme konkrétnímu podporovanému školákovi na tyto účely:

  • školné
  • školní pomůcky (učebnice, psací potřeby, knihy)
  • školní batoh a uniformu

V případě nutnosti je školákovi hrazena doprava nebo ubytování na internátu a strava.

Děti se účastní dvou víkendových táborů pro osobní rozvoj, kde jsou seznámeny se zdravotní prevencí a obdrží praktický dárek.

Provozní náklady projektu

Diecézní katolická charita Hradec Králové použije z přijatých darů maximálně 12 % na zajištění provozních nákladů projektu Adopce na dálku®.

Garance zachování účelu poskytnutého daru

V kanceláři projektu v Hradci Králové identifikujeme platby pro děti podle variabilního symbolu, který je dárci přidělen na začátku podpory. Každý dárce má ke svému variabilnímu symbolu přidělené konkrétní dítě nebo děti.

Za správné použití finančních darů ručí naši partneři v Indii. Každoročně od nich dostáváme vyúčtování vedené jmenovitě pro každé dítě. Jakýkoli finanční zůstatek u dítěte je mu převeden do dalšího školního roku a přičítá se k další zaslané platbě.