Obyvatelstvo Indie

OBYVATELSTVO INDIE

O Indii se říká, že ji tvoří samé vesnice. Přibližně 2/3 obyvatel žijí a pracují na venkově.

Tato struktura populace se však rychle mění. Zejména kvůli vysoké nezaměstnanosti a nedostačující infrastruktuře na venkově se mnoho lidí stěhuje do měst, kde hledají práci a lepší životní podmínky.

Migrace nesmírně zatěžuje infrastrukturu indických měst a výsledkem je rostoucí počet slumů, kde lidé žijí v hygienicky nevyhovujících podmínkách. Předpokládá se, že do roku 2050 bude žít téměř polovina Indů ve městech.

Gramotnost v Indii

Gramotnost je obecně definována jako schopnost číst a psát v jakémkoli jazyce. Podle sčítání lidu v roce 2011 dosáhla míra gramotnosti obyvatel Indie 74,04 %. Jedná se nicméně o průměr, který se významně liší v závislosti na regionu, náboženství a pohlaví.

Míra gramotnosti je vyšší ve městech (s výjimkou slumů) než na venkově, zároveň je větší procento negramotných žen než mužů.


Použité zdroje:
cs.wikipedia.org/wiki/Obyvatelstvo_Indie (poslední aktualizace 11. 1. 2022)
worldometers.info/world-population/india-population (poslední aktualizace 11. 1. 2022)