Jak se zapojit

Těší nás, že se zajímáte o projekt Adopce na dálku®, který pomáhá chudým dětem v Indii získat vzdělání. Tyto děti ze znevýhodněných rodin můžete podpořit jako...

Dárce   zasílá roční dar od 6 500 Kč

Spoludárce   zasílá roční dar od 1 000 Kč

Příznivec   zasílá libovolnou částku od 100 Kč