Jak se zapojit

Těší nás, že se zajímáte o projekt Adopce na dálku®, který pomáhá chudým dětem v Indii získat vzdělání. Děti ze znevýhodněných rodin můžete podpořit jako...

Dárce   zasílá roční dar od 6 500 Kč

Spoludárce   zasílá roční dar od 1 000 Kč

ČLEN KLUBU PŘÁTEL   zasílá libovolnou částku od 250 Kč

"Pokud můžete, prosím přispějte na vzdělávání dětí, které letos nedostanou pravidelný příspěvek od svých dárců. Pomozte nám překlenout náročné období pandemie. Byla by nesmírná škoda, kdyby děti zapojené do našeho projektu Adopce na dálku, přišly kvůli současné situaci o naději na lepší budoucnost."  Tým Adopce na dálku