Jak se zapojit

Těší nás, že se zajímáte o projekt Adopce na dálku®, který pomáhá chudým dětem v Indii získat vzdělání.

Podpora vzdělávání dětí v Indii


Děti ze znevýhodněných rodin můžete podpořit jako náš:

Dárce

zasílá roční dar
od 6 500 Kč
Spoludárce

zasílá roční dar
od 1 000 Kč
ČLEN
KLUBU PŘÁTEL

zasílá libovolnou částku
od 250 Kč
Více...

Finanční darem můžete také přispět na nákup knih a učebnic pro děti žijící na okraji indické společnosti prostřednictvím doprovodného projektu:

Knihovnička

"Pokud můžete, prosím přispějte na vzdělávání dětí, které letos nedostanou pravidelný příspěvek od svých dárců. Pomozte nám překlenout náročné období. Byla by nesmírná škoda, kdyby děti zapojené do našeho projektu Adopce na dálku, přišly kvůli současné situaci o naději na lepší budoucnost."  
Tým Adopce na dálku®


Veřejné sdílení příspěvků a radosti z podpory dítěte


Pomáhat můžete i zveřejněním svých zkušeností s naším projektem Adopce na dálku® nebo sdílením našich příspěvků na sociálních sítích:

Více...

Sdílíte svou radost z podpory dítěte na veřejnosti?

Prosíme, buďte vždy citliví k soukromí podporovaného dítěte. Zvažte, jaké informace poskytnete veřejnosti. 

Pro tento účel můžete využít námi navržené šablony nebo nás kontaktovat na e-mail: adopce@hk.caritas.cz

Šablony pro sdílení radosti
z podpory dítěte v Indii

Jak na to?

  1. Vyberte šablonu a kliknutím na obrázek stáhněte do PC.
  2. Šablonu vyplňte a uložte jako PDF.
    (Windows: Soubor > Exportovat > Vytvořit soubor PDF/XPS)
  3. Z uloženého dokumentu vytvořte obrázek PNG. Udělejte snímek vybrané části obrazovky a uložte.
    (Windows > Výstřižky, Mac > Snímek obrazovky, Linux > KSnapshot)
1
2
3