Podpora zdraví

Tento projekt umožňuje od roku 2013 hradit výdaje spojené s operací nebo léčbou dlouhodobě nemocných dětí zapojených do projektu Adopce na dálku®.

Projekt vznikl na základě několika případů, kdy některé z podporovaných dětí potřebovaly nutně podstoupit operaci nebo byly dlouhodobě nemocné. Výlohy na léčbu přesáhly finanční možnosti rodičů i dárců, kteří tyto děti podporovali. Díky příspěvkům od dalších dárců se nám nakonec vždy podařilo získat potřebnou částku.

Od té doby se snažíme průběžně získávat finanční prostředky, které nám umožňují mnohem rychleji poskytnout potřebnou pomoc nemocným dětem.

Stručná historie projektu

2021

Dárci projektu Adopce na dálku přispěli částkou v celkové výši 29 800 Kč. Z toho bylo 15 000 Kč použito na léčbu maminky dítěte Minin M. Braganza a 10 000 Kč na léčbu Sebastiana. Zbylá částka nemění účel a je převedena do dalšího roku pro podporu zdraví.

2020

Dárci přispěli částkou v celkové výši 50 000 Kč, z toho bylo použito 5 200 Kč na léčbu Sebastiana, který trpí svalovou dystrofií. Zbylá částka je převedena do dalšího roku pro podporu zdraví.

2019

Dárci přispěli na léčbu částkou v celkové výši 11 200 Kč. Z toho bylo použito 6 000 Kč na léčbu Sebastiana, který trpí svalovou dystrofií. Zbylá částka na podporu zdraví byla převedena do dalšího roku.

2018

Dárci přispěli na léčbu částkou v celkové výši 10 800 Kč. Z toho bylo použito 6 000 Kč k úhradě nákladů spojených s vyšetřením a stanovením diagnózy svalové dystrofie u chlapce Sebastiana. Zbylá částka na podporu zdraví byla převedena do dalšího roku.

2017

Dárci přispěli na projekt celkem 24 800 Kč. Z těchto darů byla chlapci Xavieru P. Shera uhrazeno 5 000 Kč na léčbu zranění způsobených pádem ze stromu. Dárce dívky Pramithy M. D´Souza podpořil léčbu jejího otce částkou 15 000 Kč. Zbylá částka na podporu zdraví byla převedena do dalšího roku.

2016

Dárci projektu Adopce na dálku® přispěli částkou ve výši 32 314 Kč. Částkou 10 000 Kč byla podpořena léčba Basiliky, která se po vážné dopravní nehodě léčila s komplikovanou zlomeninou. Částkou 22 314 Kč dárci podpořili léčbu dívek Asha a Jayaseeli. Asha trpí nedostatečnou srážlivostí krve a tvorbou červených krvinek. Jayaseeli se léčí s těžkou formou cukrovky.

2015

Dárci Tříkrálové sbírky přispěli částkou 30 000 Kč a dárci projektu Adopce na dálku® částkou 233 614 Kč. Z těchto darů byla podpořena léčba leukémie u Rudolfa částkou 227 000 Kč a léčba chlapce Sumita, který utrpěl vážný úraz ruky po zásahu elektrickým proudem, částkou 5 000 Kč. Dívka Catherine, která trpí svalovou dystrofií, dostala příspěvek na léky 5 000 Kč.

 

2014

Dárci přispěli částkou ve výši 10 006 Kč. V témž roce byla finančně podpořena léčba nevidomé dívky Mercy Angel a to částkou ve výši 5 000 Kč.

2013 

Na projekt Podpora zdraví přispěli dárci částkou 1 600 Kč.

Podpora zdraví

"Pokud můžete, přispějte prosím na léčbu."

Příspěvky na léčbu školáků v Indii můžete zasílat na zřízené sbírkové konto:

1387434288/2700

variabilní symbol

54000

Děkujeme všem dárcům a příznivcům za pomoc nemocným dětem.

Potvrzení o přijetí daru vystavíme na požádání dárce

Žádost o vystavení potvrzení o daru na podporu zdraví můžete zaslat na e-mail: platby@hk.caritas.cz,
nebo odesláním vyplněného formuláře.

Máte další dotazy? Kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky na čísle +420 495 063 177, +420 731 163 821.