Podpora zdraví

Tento projekt umožňuje od roku 2013 hradit výdaje spojené s operací nebo léčbou dlouhodobě nemocných dětí zapojených do projektu Adopce na dálku®.

Projekt vznikl na základě několika případů, kdy některé z podporovaných dětí potřebovaly nutně podstoupit operaci nebo byly dlouhodobě nemocné. Výlohy na léčbu přesáhly finanční možnosti rodičů i dárců, kteří tyto děti podporovali. Díky příspěvkům od dalších dárců se nám nakonec vždy podařilo získat potřebnou částku.

Od té doby se snažíme průběžně získávat finanční prostředky, které nám umožňují mnohem rychleji poskytnout potřebnou pomoc nemocným dětem. Přehled o aktuální potřebě finanční pomoci naleznete níže na této stránce.

Pokud chcete a můžete přispět finančním darem, kontaktujte nás telefonicky (+420 495 063 177) nebo použijte kontaktní formulář.

Příspěvky na léčbu školáků můžete také zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 pod variabilním symbolem 54000.

Podpora zdraví

Stručná historie projektu


2018

Dárci přispěli na léčbu částkou v celkové výši 10 800 Kč. Z toho bylo použito 6 000 Kč k úhradě nákladů spojených s vyšetřením a stanovením diagnózy svalové dystrofie u chlapce Sebastiana. Zbylá částka na podporu zdraví byla převedena do dalšího roku.

2017

Dárci přispěli na projekt celkem 24 800 Kč. Z těchto darů byla chlapci Xavieru P. Shera uhrazeno 5 000 Kč na léčbu zranění způsobených pádem ze stromu. Dárce dívky Pramithy M. D´Souza podpořil léčbu jejího otce částkou 15 000 Kč. Zbylá částka na podporu zdraví byla převedena do dalšího roku.

2016

Dárci projektu Adopce na dálku® přispěli částkou ve výši 32 314 Kč. Částkou 10 000 Kč byla podpořena léčba Basiliky, která se po vážné dopravní nehodě léčila s komplikovanou zlomeninou. Částkou 22 314 Kč dárci podpořili léčbu dívek Asha a Jayaseeli. Asha trpí nedostatečnou srážlivostí krve a tvorbou červených krvinek. Jayaseeli se léčí s těžkou formou cukrovky.

2015

Dárci Tříkrálové sbírky přispěli částkou 30 000 Kč a dárci projektu Adopce na dálku® částkou 233 614 Kč. Z těchto darů byla podpořena léčba leukémie u Rudolfa částkou 227 000 Kč a léčba chlapce Sumita, který utrpěl vážný úraz ruky po zásahu elektrickým proudem, částkou 5 000 Kč. Dívka Catherine, která trpí svalovou dystrofií, dostala příspěvek na léky 5 000 Kč.

 

2014

Dárci přispěli částkou ve výši 10 006 Kč. V témž roce byla finančně podpořena léčba nevidomé dívky Mercy Angel a to částkou ve výši 5 000 Kč.

2013 

Na projekt Podpora zdraví přispěli dárci částkou 1 600 Kč.


 

Děkujeme všem dárcům a příznivcům za pomoc nemocným dětem.


 

Chci se podílet
na podpoře zdraví chudých dětí v Indii

Vyplňte a odešltě formulář. Do 7 pracovních dnů obdržíte bližší informace.
Zpět k informacím o podpoře zdraví.

Přislíbený dar zašlete obratem, nejpozději do 3 dní po obdržení bankovního spojení.

Moje kontaktní údaje

Vyplňte pro zaslání bankovního spojení a variabilního symbolu.

Korespondenční adresa

Vyplňte pro zaslání potvrzení o přijetí daru.

Adresa trvalého bydliště

Pokud se neshoduje s korespondenční adresou, vyplňte údaje pro účel vystavení potvrzení o přijetí daru.

Zde můžete napsat jakékoliv doplňující informace.

Ochrana osobních údajů dárce
Poskytnuté osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání informačních dopisů a e-mailů, komunikace prostřednictvím telefonu, a to po dobu trvání spolupráce.

Diecézní katolická charita Hradec Králové se zavazuje, že údaje zde uvedené bude zpracovávat podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Odesláním tohoto formuláře nám dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů po dobu trvání spolupráce.

Pozn.: položky označené * jsou povinné.