Podpora zdraví

Tento projekt umožňuje od roku 2013 hradit výdaje spojené s operací nebo léčbou dlouhodobě nemocných dětí zapojených do projektu Adopce na dálku®.

Projekt vznikl na základě několika případů, kdy některé z podporovaných dětí potřebovaly nutně podstoupit operaci nebo byly dlouhodobě nemocné. Výlohy na léčbu přesáhly finanční možnosti rodičů i dárců, kteří tyto děti podporovali. Díky příspěvkům od dalších dárců se nám nakonec vždy podařilo získat potřebnou částku.

Od té doby se snažíme průběžně získávat finanční prostředky, které nám umožňují mnohem rychleji poskytnout potřebnou pomoc nemocným dětem.

Stručná historie projektu

"Pokud můžete, přispějte prosím na léčbu."

Příspěvky na léčbu školáků v Indii můžete zasílat na sbírkové konto:

1387434288/2700

variabilní symbol

54000

Máte další dotazy? Kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky na čísle +420 495 063 175, +420 731 163 821.

Potvrzení o přijetí daru vystavíme na požádání dárce

Žádost o vystavení potvrzení o daru na pomoc hadovějícím rodinám můžete zaslat na e-mail: platby@hk.caritas.cz,
nebo odesláním níže vyplněného formuláře:

Moje kontaktní údaje

Korespondenční adresa

Vyplňte pro zaslání potvrzení o přijetí daru.

Adresa trvalého bydliště

Pokud se neshoduje s korespondenční adresou, vyplňte údaje pro účel vystavení potvrzení o přijetí daru.

Zde můžete napsat jakékoliv doplňující informace.

Ochrana osobních údajů dárce
Poskytnuté osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání informačních dopisů a e-mailů, komunikace prostřednictvím telefonu, a to po dobu trvání spolupráce.

Diecézní katolická charita Hradec Králové se zavazuje, že údaje zde uvedené bude zpracovávat podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Odesláním tohoto formuláře nám dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů po dobu trvání spolupráce.

Pozn.: položky označené * jsou povinné.