Kdo jsme

Diecézní katolická charita Hradec Králové a její Charity poskytují pomoc v nouzi matkám s dětmi, nemocným, handicapovaným, seniorům, lidem bez přístřeší, sociálně slabým rodinám, příslušníkům etnických menšin, uprchlíkům a obětem živelných katastrof u nás i v zahraničí.

Přehled činnosti a služeb
Diecézní katolické charity Hradec Králové najdete ve výročních zprávách na našem charitním webu.

Vlastní projekty Diecézní katolické charity Hradec Králové:


Adresář Diecézní katolické charity Hradec Králové