Aktivizační programy

Ve školním roce 2021-22 byly zahájeny programy pro žáky a studenty na podporu dovednosti se učit, na osobnostní rozvoj, studijní a kariérní poradenství (příprava na další studium a pracovní pohovory).

Roční počet míst v programu je až pro 500 účastníků. Desetičlenné skupiny absolvují několik dvou až třídenních setkání s odborným lektorem. V místě konání je zajištěna strava, ubytování a studijní materiály. V případě potřeby je účastníkům uhrazena doprava.

Semináře Max. počet účastníků
 Počet setkání Počet dní
Studijní dovednosti  200 4 8
Osobnostní rozvoj 150 3 9
Kariérní poradenství 150 3 9

Aktivizační programy významně přispívají k osobnímu růstu a sebevědomí. Projekt je navržen na základě zkoumání podmínek a potřeb dětí z indického venkova. 

Stručná historie projektu

Aktivizační programy 2021-22

Děkujeme všem dárcům Tříkrálové sbírky za podporu aktivizačních programů pro žáky a studenty v Indii.