Cesta do Indie

Každá návštěva podporovaného dítěte musí být zprostředkována kanceláří projektu Adopce na dálku® Diecézní katolické charity Hradec Králové. Minimálně měsíc před plánovanou cestou do Indie je potřeba nahlásit termín setkání.

Dárce přichází do odlišného socio-kulturního prostředí. Proto je důležité, aby rodina podporovaného dítěte byla na tuto návštěvu připravena. Dárce navštíví dítě za doprovodu místního koordinátora. Návštěva se uskuteční v průběhu jednoho dne. Je vždy na posouzení partnerské organizace, zda je vhodné dítě navštívit v jeho vesnici, ve škole či v jiných prostorách.

Ubytování v rodině dítěte vzhledem k prostým podmínkám není možné. Rovněž není možné zajistit ubytování a cestu. Toto si zájemce o setkání s podporovaným dítětem zajišťuje sám.

Partnerské organizaci dárce uhradí náklady spojené s návštěvou, zvláště pak dopravu, občerstvení a služby zaměstnanců. Tyto náklady je vhodné uhradit formou daru příslušné organizaci.


Doporučení a informace na cestu do Indie

Zajímají Vás zážitky dárců, kteří navštívili podporované dítě v Indii?
Přečtěte si jejich zkušenosti a vzpomínky z cest do Indie.