Nový nadzemní zásobník na vodu pro Nirmal Nagar
20. června 2014 Ukončené projekty

Nový nadzemní zásobník na vodu pro Nirmal Nagar

Díky štědrostí dárců se podařilo výstavět zásobník na vodu v indické vesnici Nirmal Nagar. V lednu byl projekt uspěšně ukončen!

Projekt podporuje zemědělské aktivity vesničanů a chlapecké internátní školy. Na místní farmě se kromě jiného pěstuje vzácné týkové dřevo a tím se zabezpečuje financování internátní školy a místní nemocnice. Chlapci z internátní školy mají praxi přímo na plantážích, čímž jsou vedeni k pěstitelské práci.

2014 foto: Projekt podporuje zemědělské aktivity vesničanů a chlapecké internátní školy.

Celkové náklady na stavbu nadzemního zásobníku byly 403 810,60 Kč.

Část výtěžku Tříkrálové sbírky 2013 v královehradecké diecézi ve výši 278 802,60 Kč byla určena na výstavbu nadzemního zásobníku na vodu ve vesnici Nirmal Nagar. Díky dárcům byla stavba dokončena v prosinci 2013.

2014 foto: Nový zásobník na vodu v Nirmal Nagar.