Posíláme Robinovi jarní pozdravy
12. dubna 2021 Podporujeme Robina

Posíláme Robinovi jarní pozdravy

Jaro je tu! A my jsme se rozhodli v tomto krásném čase napsat Robinovi.

V posledním dopise od Robina jsme se dozvěděli, jak prožil loňský rok. Obdrželi jsme zprávu se školními výsledky a aktuální fotografii. V dopise nám napsal, jak probíhalo jeho vzdělávání a jak pandemie ovlivnila situaci jeho rodiny.

A nás nyní samozřejmě zajímá, co nového mu přinesl nový rok 2021, a proto mu opět s nadšením a zájmem píšeme.

Dárce může kdykoliv zaslat dopis dítěti do Indie.
Aktuálně doporučujeme zasílat dopis 2x ročně, a to v únoru a září.

Cesta dopisu do Indie trvá 3-4 týdny, někdy i déle. Pak ještě musí indičtí koordinátoři dopisy doručit podporovaným dětem.

Letní dopisy dárcům začínají děti psát již v březnu, aby stihli koordinátoři shromáždit vše potřebné (kromě dopisů ještě aktuální fotografie a školní výsledky).

Vánoční pozdravy děti začínají psát již v říjnu.

 

Více o kontaKTU S dÍTEM V iNDII

S aprílovým počasím posledních dní jsme mohli pořídit do dopisu pro Robina jak foto jarních bledulí, tak i zasněžených stromů. :-)

Bledule - foto Kateřina Gužíkovázasněžené stromy - foto Kateřina Gužíková

Krátce jsme mu napsali, jak slavíme v ČR křesťanský svátek zmrtvýchvstání Ježíše a velikonoční období.

Jestlipak některou z našich tradic zná? Pečení velikonočního beránka či malování vajíček…

Velikonoční beránek - foto Kateřina Gužíkovázdobené vejdumky - foto Kateřina Gužíková

…a co pak asi řekne na velikonoční koledování a pomlázku?! To se mu bude určitě líbit. :-)

Těšíme se, až nám odepíše a seznámí nás se svátky, které slaví, a které tradice má nejraději.
Nyní mu přejeme krásné velikonoční období plné radosti, míru a lásky.

Pavlína, Jana, Katka, Vojtěch

Kateřina Gužíková

koordinátorka projektu Adopce na dálku
Tel.: 495 063 135 E-mail: W_BzT34WHaxhTZhaa8FhTj