15 let projektu ADOPCE NA DÁLKU® Hradec Králové
18. září2 2015 Setkání s partnery z Indie

15 let projektu ADOPCE NA DÁLKU® Hradec Králové

V neděli 27. září 2015 oslavíme jako každoročně Den charity. Při této příležitosti bychom chtěli zavzpomínat na oslavy 15. výročí Adopce na dálku®, kdy přijeli do Hradce Králové indičtí partneři projektu arcibiskup Most Rev. Dr. Bernard Moras z Bangalore a biskup Most Rev. Dr. Peter Machado s Rev. Fr. Alwynem Sudhirem z Belgaum. 

V pátek 15. května biskup Mons. Jan Vokál přivítal naše hosty z Indie v budově královéhradeckého biskupství, kde společně také jednali o možnostech pomoci a podpoře ve spolupráci v rámci projektu Adopce na dálku®. Poté biskup Peter Machado a P. Alwyn Sudhir z diecéze Belgaum besedovali se studenty 1. ročníku Střední zdravotnické školy v Hradci Králové, která je zapojená do Adopce na dálku®.

Studenty nejvíce zajímalo, jak se žáci v Indii učí, jakým hovoří jazykem, jak se ve škole známkuje, nebo jakou mají chudé děti šanci se dál vzdělávat. Dozvěděli se také více o životních podmínkách na venkově, odkud podporované děti pocházejí, a jak je pro ně důležité dokončit základní školu, aby si pak mohly najít dobrou práci.

2015 foto: Hosté z diecéze Belgaum besedovali se studenty SZŠ v Hradci Králové

Oslavy 15. výročí projektu Adopce na dálku®, který už pomohl ke vzdělání více než 5,5 tisícům chudých indických dětí, vyvrcholily v sobotu 16. května setkáním s dárci v Knihovně města Hradce Králové.

2015 foto: Ředitel Diecézní katolické charity Hradec Králové RNDr. Jiří Stejskal osobně poděkoval dárcům za pomoc a solidaritu.

Ředitel Diecézní katolické charity Hradec Králové RNDr. Jiří Stejskal a také její prezident Mons. Josef Suchár osobně poděkovali všem dárcům za pomoc a solidaritu. Připomněli i nelehké začátky projektu v roce 2000 a představili jeho dosavadní úspěchy i vize do budoucna.

Mons. Josef Suchár vyslovil své přání, aby každá rodina v České republice podporovala jedno chudé dítě v Indii.

2015 foto: Mons. Josef Suchár vyslovil své přání.

Každé vzdělané dítě je pomoc pro celou chudou indickou rodinu i vesnici.

Hlavním bodem poutavého programu byla beseda s indickými hosty, kteří vyslovili své poděkování za pomoc. Informovali o průběhu a úspěších projektu Adopce na dálku®.

„Děkujeme vám, že dáváte našim dětem šanci na lepší budoucnost. Díky vzdělání mají podporované děti dobré zaměstnání a jejich životní úroveň se opravdu zvýšila. Když ostatní rodiny vidí, jak se život těchto dětí mění k lepšímu, mají také větší zájem o vzdělání,“ děkoval přítomným dárcům arcibiskup Bernard Moras z diecéze Bangalore, kam byl projekt Adopce na dálku® rozšířen v roce 2005. Právě arcibiskup Moras před 15 lety oslovil hradeckou Diecézní charitu o pomoc a jako tehdejší biskup diecéze Belgaum v indickém státě Karnataka stál u jeho zrodu.

„Prostřednictvím vzdělávání, které můžeme našim dětem poskytnout díky vaší podpoře, pomáháme celým rodinám a vesnicím v nejchudších oblastech. V diecézi Belgaum si už 50 % podporovaných dětí našlo práci. Nejčastěji působí jako učitelé, zdravotní sestry nebo mechanici,“ připojil slova díků současný biskup diecéze Belgaum Peter Machado, který přijel do Hradce Králové spolu s vedoucím projektu P. Alwynem Sudhirem.

Dárci se zajímali o to, jakou mají podporované děti šanci se dál vzdělávat a najít si práci. O čem tyto děti sní a jaká jsou jejich přání. Jak ovlivňuje život v Indii historické rozdělení společnosti na kasty.

Hosté z Indie kladli důraz na význam vzdělání, které pomáhá mírnit neblahé důsledky kastovního systému na nejchudší obyvatelstvo Indie. Aby mládež našla pracovní uplatnění a byla lépe připravena na život, koordinátoři projektu v Indii organizují pro studenty profesní kvalifikační kurzy. Pomáhají chudým rodinám i v oblasti bydlení. Další podpora vzdělávání probíhá prostřednictvím realizace rozvojových projektů, na které přispívají také dárci Diecézní katolické charity Hradec Králové.

V závěru besedy hosté vyjádřili prosbu o další pomoc chudým indickým dětem ve studiu, aby jich co nejvíce úspěšně dokončilo základní školní docházku. Právě to je hlavní prioritou projektu Adopce na dálku®.      

2015 foto: Každé vzdělané dítě je naději pro společnost.

Pro dárce byl připravený bohatý doprovodný program.  Soubor  Světáci při Integračním centru pro cizince představil pohádku „O přátelství“ na indické motivy a taneční vystoupení ukrajinské dívky Anastasie. Po ukončení programu na pódiu mohli návštěvníci zhlédnout výstavu „Můj kamarád v Indii". Výstava byla umístěna ve foyer v přízemí hradecké knihovny ve Wonkově ulici až do 29. května 2015.

2015 foto: Soubor  Světáci při Integračním centru pro cizince představil pohádku „O přátelství“ na indické motivy.

Setkání s dárci odpoledne završila děkovná mše svatá v kostele Božského Srdce Páně, kterou sloužil pomocný biskup Mons. Josef Kajnek spolu s prezidentem Diecézní charity Mons. Josefem Suchárem a indickými biskupy.

2015 foto: Děkovná mše svatá v kostele Božského Srdce Páně v Hradci Králové

Během pobytu v královéhradeckém kraji hosté z Indie navštívili známá poutní místa. Indický biskup Peter Machado a ot. Alwyn Sudhir se zúčastnili 17. května nedělní mše sv. ve farnosti Nový Hrádek. V Neratově se ve stejnou dobu konala mše sv. za účasti arcibiskupa Bernarda Morase, kde následně proběhlo setkání se zástupci občanského sdružení PONS 21. Odpoledne se pak společně všichni vydali na poutní místo Králíky, kde si prohlédli kostel a klášter.

2015 foto: Všichni jsme se vydali na poutní místo Králíky.

V pondělí 18. května v dopoledních hodinách, se arcibiskup Bernard Moras z Bangalore setkal se zaměstnanci Diecézní katolické charity Hradec Králové v Integračním centru pro cizince. Vyprávěl o politické a hospodářské situaci v Indii, zmínil se o migraci, která je nedílnou součásti indické společnosti. Zdůraznil nutnost pomáhat lidem v nouzi společnými silami.

2015 foto: Setkání se zaměstnanci Diecézní katolické charity Hradec Králové v Integračním centru pro cizince.

Poté navštívil i Farmaceutickou fakultu UHK, kde se setkal s panem děkanem docentem Tomášem Šimůnkem a s profesory této fakulty. Tématem setkání bylo školství v Indii, možnost pracovního uplatnění po ukončení studia a význam podpory jednotlivých dětí. 

Na konci svého pobytu v České republice se v Brně setkali biskup Peter Machado a ot. Alwyn Sudhir s dárci a zástupci občanského sdružení PONS 21.


Oslavy 15. výročí projektu Adopce na dálku® uspořádala Diecézní katolická charita Hradec Králové ve spolupráci s Integračním centrem pro cizince při DCH HK, Knihovnou města Hradce Králové a za laskavé podpory firmy Teddies s.r.o.

Chtěli bychom poděkovat všem, kdo nám pomáhali s organizací akcí spojených s oslavami.
Těšíme se na další spolupráci se všemi příznivci a dárci projektu Adopce na dálku®.