20. výročí Diecézní katolické charity Hradec Králové

20. výročí Diecézní katolické charity Hradec Králové

Diecézní katolická charita Hradec Králové a mnohé její Charity v roce 2012 oslavily 20. výročí vzniku. Mezi významné projekty diecézní charity patří  i projekt na podporu vzdělávání dětí v Indii - Adopce na dálku®. Oslav se také účastnili indičtní partneři.

Při této příležitosti 20. výročí byla v úterý 5. června 2012 v katedrále Sv. Ducha v Hradci Králové sloužena slavnostní a děkovná mše svatá, celebrovaná biskupem J. E. Mons. JUDr. Ing. Janem Vokálem, JU.D. s biskupy z Indie a prezidentem diecézní charity Mons. Josefem Suchárem.

Poté indičtí biskupové Most. Rev. Peter Machado a Most. Rev. Derek Fernandes spolu s arcibiskupem Most. Rev. Dr. Bernardem Morasem předali ocenění pracovníkům Charit za významnou pomoc a dlouholetou činnost v této organizaci.

2012 foto: Indičtí hosté předali ocenění pracovníkům Charit.