Charitní pouť v Neratově

Charitní pouť v Neratově

Rok 2014 byl jubilejním rokem vzniku královéhradecké diecéze. A u této příležitosti 350. výročí diecéze Hradec Králové se na různých místech diecéze konalo celkem 9 poutí.

V sobotu 16. srpna 2014 byla zahájená charitní pouť slavnostní mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kterou celebrovali biskup J. E. Mons. Jan Vokál společně s indickým arcibiskupem Most. Rev. Dr. Bernardem Morasem z Bangalore, Mons. Josefem Suchárem a kněžími královéhradecké diecéze.

2014 foto: Charitní pouť byla zahájená slavnostní mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratově.

Mons. Suchár poutníkům představil nový kamenný oltář, který v pátek 15. srpna požehnal arcibiskup Bernard Moras z Indie. Obětní stůl z červeného travertinu připomíná otevřenou náruč, rudá barva kamene odkazuje na Kristovu oběť na kříži stále zpřítomňovanou během mše svaté. Biskup Vokál požehnal přinesené obětní dary, které symbolizovaly činnost Charity.

2014 foto: Biskup Vokál požehnal přinesené obětní dary, které symbolizovaly činnost Charity.

V závěru mše svaté předal biskup J. E. Mons. Jan Vokál a indický arcibiskup Most. Rev. Dr. Bernard Moras ocenění charitním zaměstnancům za jejich obětavou práci pro nemocné a potřebné.

V rámci doprovodného programu poutě byla i beseda o Adopci na dálku s arcibiskupem Morasem z Indie a biskupem Janem Vokálem.

2014 foto: Beseda o Adopci na dálku

Během návštěvy indický arcibiskup Most. Rev. Dr. Bernard Moras zavítal i na dětský tábor Radost. Kde strávil dopoledne s dětmi a vedoucími tábora za doprovodu Mons. Josefa Suchára a koordinátorky projektu Adopce na dálku®.

Srpnovou diecézní pouť k 350. výročí královéhradecké diecéze uspořádaly Sdružení Neratov, Diecézní katolická charita Hradec Králové, o. s. Pons 21, Římskokatolická farnost Neratov a regionální Charity.