Malé ohlédnutí za nedávnou cestou do Indie
15. prosince 2017 Setkání s partnery z Indie

Malé ohlédnutí za nedávnou cestou do Indie

Ve druhé polovině listopadu roku 2017 se vypravili zástupci hradecké diecézní Charity do Indie. Hlavním cílem této cesty bylo setkání s místními partnery a koordinátory projektu Adopce na dálku®. Čeští návštěvníci potkali během necelých dvou týdnů několik tisíc indických školáků a desítky absolventů zmíněného projektu.

Po přistání v Bangalore, hlavním městě indického státu Karnátaka, se české výpravy ujali spolupracovníci místního arcibiskupa Bernarda Morase. Část dne byla věnována návštěvám dvou vybraných vzdělávacích center pro chudé děti, jejichž provoz je financován z Tříkrálové sbírky. Děti si připravily taneční a hudební vystoupení. Dlouholetý prezident Diecézní charity Hradec Králové Josef Suchár jim poděkoval a povzbudil je k dalšímu studiu. Děti do těchto center docházejí každý den kromě neděle. Lektoři jim bezplatně pomáhají s domácími úkoly. Občas jsou na programu i hry zaměřené na rozvoj spolupráce. První den v Indii byl završen nástupem do nočního vlaku směřujícího na sever do města Belgaum. Obě města jsou od sebe vzdálena 600 km a vlak tuto vzdálenost urazí přibližně za 11 hodin.

2017 foto: Děti v jednom z dvaceti vzdělávacích center v Bangalore.

S diecézí Belgaum hradecká Charita spolupracuje již od roku 2000. Prvním bodem programu byla návštěva základní školy, která se nachází nedaleko místního biskupství. České hosty zde slavnostně přivítala skupina indických skautek v modrých stejnokrojích. Po obědě následovala prohlídka dvou venkovských škol, do nichž chodí děti prostých rolníků. Některé z nich jsou zapojeny do programu Adopce na dálku®. K žákům podporovaným na dálku dříve patřila také mladá žena Gayatri, která nyní pracuje jako učitelka v jedné z navštívených škol.

2017 foto: Mladá učitelka Gayatri je absolventkou projektu Adopce na dálku®.

Další den patřil setkání s dětmi ubytovanými v blízkosti internátní školy Divine Mercy ve čtvrti Manchhe přímo ve městě Belgaum. Samotná škola a dívčí internát byly postaveny díky finanční podpoře hradecké diecézní Charity, která se podílela také na vybavení internátu pro chlapce. Většinu dětí z obou internátů na dálku podporují čeští nebo slovenští dárci. Večer si tyto děti připravily pro návštěvu ze vzdálené středoevropské země kulturní program, který měl takřka profesionální úroveň. Na vystoupení dětí navázalo setkání s univerzitními studenty a s úspěšnými absolventy projektu Adopce na dálku®. Z dříve podporovaných dětí se díky dosaženému vzdělání stali strojní inženýři, učitelky či účetní.

2017 foto: Vystoupení dětí z internátní školy mělo takřka profesionální úroveň.

Hezká vystoupení si připravili také žáci dalších venkovských škol, které spolupracovníci hradecké Charity jeli pozdravit během třetího dne v diecézi Belgaum. Děti jedné z nich se na oplátku dočkaly originálních tanečních kreací v podání odvážné české tanečnice. Před jednou ze škol mohl každý z českých hostů zasadit kokosovou palmu.

Následující den zpestřila prohlídka skalních chrámů z 6. a 7. století. Poté pokračoval nabitý program cestou do Karadi, jednoho z nejodlehlejších míst v celé diecézi. Zde by měla zanedlouho vyrůst nová škola. Bude také potřeba pořídit školní autobusy pro děti ze vzdálenějších vesnic, které musí každý den chodit do školy několik kilometrů pěšky. V období dešťů, kdy jsou cesty rozbahněné, se tyto děti jinak než školním autobusem do školy nedostanou.

2017 foto: Nejodlehlejší oblast v diecézi Belgaum – za pár let tady bude stát nová škola.

Významnou část předposledního dne v diecézi Belgaum vyplnila cesta do vesnice Mansapur. V té stojí několikapatrová škola, jejíž výstavba byla zčásti hrazena z Tříkrálové sbírky. Opodál se vyjímá kostel sv. Josefa, o jehož vybudování se zasadil Mons. Josef Suchár. Kostel vysvětil v roce 2012 hradecký biskup Mons. Jan Vokál. Odpoledne si na jednání s českými partnery vyhradil čas biskup Peter Machado. Během schůzky zdůraznil, že jeho prioritou je nyní podpora odlehlé venkovské oblasti Karadi.

2017 foto: Kostel sv. Josefa v Mansapuru vysvěcený hradeckým biskupem Janem Vokálem.

Z Belgaum se zástupci hradecké Charity přesunuli do malého indického státu Goa. Teploměr ukazoval hodně přes 30 °C, velice vhod tedy přišlo osvěžení v Arabském moři. Následoval vnitrostátní let zpět do Bangalore. Cesta z letiště vedla nejprve do obce vzdálené několik desítek minut jízdy od letiště. V této obci čekalo deset mladých mužů bez vyučení, kteří získali zásluhou kvalifikačních kurzů financovaných z Tříkrálové sbírky řidičské oprávnění. Všichni stručně popsali, jak jim zmíněný projekt pomohl. Někteří se stali profesionálními řidiči, jiným kurz umožnil převážet do města na trh svoji vlastní úrodu. Ve všech případech přispěla Tříkrálová sbírka ke zvýšení jejich životní úrovně.

Příští den ráno dorazila na arcibiskupství v Bangalore početná skupina odrostlých absolventů projektu Adopce na dálku®. Jednalo se vesměs o univerzitní studenty, kteří budou v nejbližší době hledat uplatnění na trhu práce. Všichni mluví výbornou angličtinou. Jsou velmi vděční za finanční podporu, kterou dříve dostávali. Zároveň jsou odhodlaní sami pomáhat lidem v nouzi – například autistickým dětem nebo ženám, které se staly obětí sexuálního násilí. Jedna budoucí bankovní úřednice se rozhodla, že sama začne finančně podporovat nějaké chudé dítě. Současně s absolventy na arcibiskupství zavítala také skupinka švadlen. Stejně jako řidičům z předchozího večera jim pomohla Tříkrálová sbírka. Původně nevyučené ženy se přihlásily do kvalifikačního kurzu, kde se naučily šít. Některé se poté nechaly zaměstnat jako švadleny, jiné zůstaly v domácnosti a vylepšují rodinný příjem šitím na zakázku. Odpoledne proběhlo jednání s arcibiskupem Morasem. Večer byl vyhrazen prohlídkám několika kostelů.

Poslední listopadovou neděli zahájila slavnostní mše celebrovaná panem arcibiskupem B. Morasem. Na mši navazovala předvánoční besídka, v jejímž průběhu pan arcibiskup obdržel dort k 50. výročí svého kněžského svěcení. Přítomné děti zapojené do projektu Adopce na dálku® po skončení oficiálního programu utvořily frontu na vánoční dárky, které byly nakoupeny z příspěvků dárců. Jejich výběr zajišťují indičtí partneři, kteří zohledňují skutečné potřeby dětí z nejchudších rodin. Letos každé dítě dostalo moskytiéru.

2017 foto: Děti z nejchudších rodin každý rok dostávají praktické vánoční dárky.

Jedním z důležitých přínosů celé cesty bylo setkání nového vedoucího projektu Adopce na dálku® s indickými partnery. Přímá komunikace a posilování důvěry prostřednictvím osobního jednání jsou nenahraditelné. Podmínky, v jakých žijí indické děti, lze jen stěží věrohodně zprostředkovat bez návštěv jejich škol a internátů. Kromě toho se pracovníkům hradecké diecézní Charity podařilo shromáždit příběhy úspěšných absolventů projektu, které ukazují, že dlouholetá podpora dárců má smysl a že již nese své plody. Tyto příběhy a také příběhy konkrétních řidičů a švadlen, kterým pomohla Tříkrálová sbírka, budou postupně zveřejňovány na webu adopce.hk.caritas.cz.