Výprava do Indie u příležitosti posvěcení nového kostela sv. Josefa

Výprava do Indie u příležitosti posvěcení nového kostela sv. Josefa

Hlavním cílem výpravy pana biskupa Jana Vokála a zástupců Diecézní katolické charity Hradec Králové do vzdálené Indie bylo posvěcení nového kostela sv. Josefa.

Posvěcení kostela v Mansapuru v Belgaum, které se konalo 1. května 2012, předcházela návštěva Bangalore. V kanceláři našich indických partnerů projektu Adopce na dálku® se všichni seznámili s pracovním prostředím a shlédli prezentaci o jejich činnosti v Indii. V rámci programu delegace navštívila katedrálu zasvěcenou Pražskému Jezulátku, které tam je uctíváno od dob prvních misionářů.

2012 foto: Pražské Jezulátko

V Bangalore - Shivai Nagar se nachází poutní místo Panny Marie. Indické ženy (nevěsty, maturantky, maminky miminek,…) věří, že vše poblíž sochy nebo přímo na ní, je požehnané. Proto sem přinášejí svá sárí, která jsou oblékána na sochu Panny Marie. Jiní přinášejí sárí jako dar. Prodejem těchto sárí správci kostela získávají peníze, díky kterým pomáhají chudým lidem v okolí.

Další zastávkou byl prázdninový tábor určený pro děti zapojené do projektu Adopce na dálku®. Tento tábor se zaměřil na rozvoj osobnosti dětí prostřednictvím různých her, tanců, tvorbou drobných výrobků, apod.

2012 foto: Tábor byl zaměřen na rozvoj osobnosti dětí prostřednictvím her, tanců, tvorbou, apod.

V Anekalu proběhla návštěva jezuitského střediska, které zahrnuje školu, seminář a internát. Jezuité zde mají za sebou 30 let těžké práce v 50-ti okolních vesnicích. Pracují s rodinami a dětmi, mezi nimiž je řada těch, které jsou zařazeny do projektu Adopce na dálku®. Místní děti si připravily program na uvítanou a poté následovaly návštěvy v rodinách podporovaných dětí.

Zajímavé bylo cestování malým autobusem. Výprava se setkala s technickou úpravou vozidla, kdy chybějící sedadlo bylo nahrazeno obyčejnou skládací židlí. Kupodivu židle vypadala jako nedílná součást autobusu snad už od výroby.

Další zajímavostí byl „jackfruit“. Je to plod stromu chlebovníku, který váží i více než 10kg, a jeho délka je asi půl metru. Stromy dorůstají až 30m výšky. Uvnitř plodu je velké množství semen obalených do lepkavého pouzdra žluté barvy (dlouhávláknina) a právě tato šťavnatá část je velmi oblíbeným pokrmem. Má nasládlou a osvěžující chuť.

2012 foto: Zajímavostí byl „jackfruit“.

Z Bangalore skupina odcestovala do Belgaum, které je další oblastí začleněnou do projektu Adopce na dálku®. Pro představu je Belgaum, kde žije cca 500 000 obyvatel,  rozlohou velké jako Hradec Králové. I zde proběhly návštěvy kanceláře projektu Adopce na dálku®, a došlo k setkáními s dětmi zapojenými do projektu a jejich rodinami.

2012 foto: V Belgaum žije cca 500 000 obyvatel

Hlavním cílem návštěvy v této oblasti bylo posvěcení kostela sv. Josefa v Mansapuru, které se uskutečnilo v úterý 1. května 2012. Tento projekt, který byl realizován v rámci programu Adopce na dálku®, inicioval před 4 lety prezident Diecézní katolické charity Hradec Králové mons. Josef Suchár. Stavbě kostela předcházelo předání peněžního daru otci biskupovi Petru Machado z diecéze Belgaum, které proběhlo 19. listopadu 2007 v Hradci Králové. Tímto darem byl miliónový výtěžek charitní veřejné sbírky „Hledáme tisíc Josefů“. Po překonání řady byrokratických problémů v průběhu roku 2008 se indickým partnerům nakonec podařilo získat vhodný pozemek. V květnu 2009 byla stavba zahájena. V říjnu 2009 president Diecézní katolické charity HK mons. Josef Suchár požehnal základní kámen.

2012 foto: Mše sv. v kostele sv. Josefa

Obohacující byla také návštěva semináře. Studium v semináři má v Indii jiný systém než v České republice. Seminář se dělí na malý a velký. Pro povolání kněze se chlapci mohou připravovat a rozhodovat již po vystudování 10-ti letého základního vzdělání. Následují 2 roky studia malého semináře, což je duchovně zaměřené gymnázium. Než chlapci vstoupí do velkého semináře, je potřeba, aby si prožili své mládí a vystudovali jednu vysokou školu jakéhokoli zaměření. Tedy v závěru mají indičtí kněží vystudované dvě vysoké školy.

V Belgaum - Manchhe proběhla návštěva školy Božího milosrdenství. Škola se stavěla za podpory českých dárců od roku 2004. Každé dva roky se přistavělo jedno patro. Dnešní budova školy má čtyři patra, kde studuje 1000 žáků. V blízkosti školy byly v rámci tohoto projektu postaveny dva internáty, ve kterých je umístěno bezmála 100 dětí. Projekt byl ukončen v roce 2011.

2012 foto: Návštěva školy Božího milosrdenství.

Kamkoliv výprava přijela, místní lidé je přivítali tradiční uvítací ceremonií. Následně byl připraven bohatý program sestavený z tanců, hudby, scének, apod.

2012 foto: Bohatý program sestavený z tanců, hudby, scének.

Je těžké procházet tamními vesnicemi a vidět děti, z nichž na první pohled čiší ohromná inteligence, ale šanci ke studiu dostane tak každé dvacáté dítě. Příkladem takového místa kontrastů je městečko Hubli, kde se střídá velké bohatství s velkou chudobou. V této oblasti se mísí několik kultur a mluví sedmi jazyky, proto zde život není jednoduchý. Návštěva byla pro obyvatele velkou událostí.

Po rozloučení v Hubli delegace pokračovala na cestě do nemocnice v Dharwadu, kde ji personál ochotně provedl všemi prostorami včetně JIP, porodnice a operačních sálů.

Poslední zastávkou byl Karwar, kde pan biskup Jan Vokál a zástupci Diecézní charity Hradec Králové jednali s místním biskupem Derekem Fernandesem. A poté již následoval návrat do České republiky.

Návštěva měla velký význam pro další spolupráci na projektech pomáhajících chudým lidem v Indii. Touto cestou bychom chtěli předat všem dárcům vřelý dík od indických lidí.

Srdečně děkujeme!!!