Vzácná návštěva z Indie
20. června 2022 Setkání s partnery z Indie

Vzácná návštěva z Indie

U příležitosti oslav 30. výročí Diecézní charity přijali pozvání arcibiskup Peter Machado, emeritní arcibiskup Bernard Moras a ředitel ASHA Charitable Trust P. Gabriel Christy. Tito naši partneři z Indie se setkali s dárci Adopce na dálku a navštívili také české školy.

V prvním červnovém týdnu se uskutečnila kvůli covidu dlouho odkládaná návštěva partnerů projektu Adopce na dálku z Indie. Arcibiskup Peter Machado, emeritní arcibiskup Bernard Moras a ředitel ASHA Charitable Trust P. Gabriel Christy Alexander z diecéze Bangalore přijali pozvání na oslavy 30. výročí Diecézní charity Hradec Králové v Koclířově a poté navštívili sedm českých škol zapojených do projektu Adopce na dálku - v  Hradci Králové, Smiřicích a Novém Bydžově. Setkali se také s českými dárci a veřejností v krajském městě Hradci Králové, v Třebechovicích, v Havlíčkově Brodě nebo v Dolním Újezdě u Litomyšle, kde si pro hosty z Indie připravili i bohatý doprovodný program ve spolupráci s místními hasiči. Indové zavítali rovněž na originální představení „Divadlo beze slov“ v podání neslyšících ve Věkoších nebo Noc kostelů v Červeném Kostelci a Dvoře Králové n/L.

Partneři z Indie děkovali dárcům a školám za veškerou podporu, kterou již přes 20 let poskytují indickým školákům z chudých oblastí indické Karnátaky. Zároveň jim i veřejnosti představili dosavadní úspěchy vzdělávacího projektu Adopce na dálku a život dětí v daleké Indii. K jejich velké radosti se setkali také s arcibiskupem Dominikem Dukou, který spolu s arcibiskupem Morasem stál u zrodu projektu Adopce na dálku. Arcibiskup Duka je rovněž dlouholetým podporovatelem programu a jeho „adoptivní“ student byl nedávno vysvěcen na kněze.

 

3.6. Koclířov - autor Jana Karasová

Pá 3.6.2022 Koclířov
Na oslavy 30. výročí charity v Královéhradecké diecézi dorazilo do poutního místa Koclířov přes 300 účastníků a hostů. Oslav se účastnili také hosté z Indie.

3.6. Koclířov - autor Anastasia Mega

Pá 3.6.2022 Koclířov
Arcibiskupové z Indie Bernard Moras a Peter Machado převzali charitní ocenění za spolupráci a dlouholetou pomoc sociálně znevýhodněným a dětem žijícím na okraji indické společnosti.

3.6. Koclířov - autor Anastasia Mega

Pá 3.6.2022 Koclířov
V závěru oslav se konala beseda o projektu Adopce na dálku. Posluchači měli také příležitost klást našim vzácným hostům dotazy.

.

10.6. indičtí hosté navštívili královéhradeckého biskupa Jana Vokála - autor Anna Maclová
So 4.6.2022 Hradec Králové
Indičtí hosté navštívili královéhradeckého biskupa Jana Vokála.
4.6. účast indických arcibiskupů na biřmování v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové - autor Anna Maclová
So 4.6.2022 Hradec Králové
Účast indických arcibiskupů z Bangalore na bohoslužbě spojené s biřmováním v katedrále Svatého Ducha.
4.6. Indický host P. Gabriel sloužil mši sv. v angličtině pro zahraniční studenty v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové - autor Kateřina Gužíková
So 4.6.2022 Hradec Králové
P. Gabriel sloužil mši sv. v angličtině pro zahraniční studenty v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
4.6. Dolní Újezd - autor Kateřina Gužíková

Ne 5.6.2022 Dolní Újezd u Litomyšle
Ve farnosti Dolní Újezd jsme společně s hosty z Indie slavili mši svatou za živé a zemřelé hasiče, kterou koncelebroval P. Adam Piotr Grabiec.

4.6. Dolní Újezd - autor Kateřina Gužíková

Ne 5.6.2022 Dolní Újezd u Litomyšle
Indičtí arcibiskupové požehnali sochu sv. Floriána, který je patronem hasičů.

4.6. Dolní Újezd - autor Kateřina Gužíková

Ne 5.6.2022 Dolní Újezd u Litomyšle
Po besedě s indickými partnery jsme navštívili místní základnu dobrovolných hasičů. Během prohlídky se k dobrovolníkům přihlásil jako první arcibiskup Peter Machado.

4.6. Dolní Újezd - autor Kateřina Gužíková
Ne 5.6.2022 Dolní Újezd u Litomyšle
Po společném obědě na farní zahradě v Dolním Újezdu se konala beseda s indickými hosty, kteří na závěr poděkovali dárcům a hlavním organizátorům celodenní akce. Veliké díky patřilo P. Adamovi Grabiecovi a Janu Vostřelovi, starostovi SDH Horní Újezd.
6.6. Divadlo beze slov - autor Kateřina Gužíková

Po 6.6.2022 Hradec Králové
U příležitosti návštěvy hostů z Indie se konalo vystoupení souboru Divadlo beze slov, které je jediným divadlem tohoto druhu u nás i v Evropě.

6.6. Divadlo beze slov - autor Kateřina Gužíková

Po 6.6.2022 Hradec Králové
Pro všechny diváky včetně indických hostů bylo vystoupení pohybového divadla nezapomenutelným zážitkem.

6.6. Divadlo beze slov - autor Kateřina Gužíková

Po 6.6.2022 Hradec Králové
Emeritní arcibiskup Bernard Moras byl ohromen vystoupením žáků VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova v Hradci Králové.

7.6. beseda pro žáky VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova v Hradci Králové - autor Kateřina Gužíková

Út 7.6.2022 Hradec Králové
Den po představení se konala beseda s indickými hosty na škole VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova v Hradci Králové. Studenti měli velký zájem dozvědět se, jaký je v Indii přístup k lidem se zdravotním postižením a jaké mají možnosti vzdělávát se.

7.6. muzeum betlémů v Třebechovicích p. O. - foto Vojtěcha Homolky

Út 7.6.2022 Třebechovice p. O.
Odpoledne si naši partneři prohlédli expozici Třebechovického muzea betlémů. Velmi obdivovali Proboštův unikátní mechanický betlém a na závěr napsali dlouhý vzkaz do pamětní knihy muzea.

7.6. beseda v Kulturním domě Třebechovice p. O. - autor Vojtěch Homolka

Út 7.6.2022 Třebechovice p. O.
Navečer se konala beseda pro veřejnost o Adopci na dálku a životě dětí v Indii. Setkání zorganizovali paní Hana Fišerova, kulturní manažerka, a pan Petr Polehla, předseda místní skupiny České křesťanské akademie.

8.6. beseda s indickými hosty na Gymnáziu Nový Bydžov - autor Pavlína Králíková

St 8.6.2022 Nový Bydžov
Hosté z indického Bangalore osobně poděkovali studentům gymnázia v Novém Bydžově. Ti měli příležitost vidět a slyšet indického chlapce, kterého podporují ve vzdělávání.
Zachytil reportér:
Tomáš Lörincz z ČRo Hradec Králové

8.6. setkání s 2. náměstkem hejtmana Pavlem Bělobrádkem - autor Vojtěch Homolka

St 8.6.2022 Hradec Králové
Pavel Bělobrádek, druhý náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje, s indickými hosty hovořil např. o některých myšlenkách, které ve svých knihách publikoval teolog a filozof Tomáš Halík.

8.6. setkání se zaměstnanci DCH HK - autor Kateřina Gužíková

St 8.6.2022 Hradec Králové
Emeritní arcibiskup Dominik Duka se setkal s indickými hosty a zaměstnanci královéhradecké Diecézní charity. Společně zavzpomínali na svá první setkání, ke kterým došlo koncem 90. let 20. století.

8.6. setkání s emeritním arcibiskupem Dominikem Dukou - autor Vojtěch Homolka

St 8.6.2022 Hradec Králové
Srdečné setkání emeritních arcibiskupů Bernarda Morase a Dominika Duky, který v roce 1999 pověřil královéhradeckou Diecézní charitu, aby pomáhala indickým dětem prostřednictvím projektu Adopce na dálku.

8.6. beseda v kostele Nanebevzetí Panny Marie v HK - autor Kateřina Gužíková

St 8.6.2022 Hradec Králové
V kostele Nanebevzetí Panny Marie se konala beseda s indickými partnery, kde byl představen projekt Adopce na dálku P. Gabrielem Christy, ředitelem centra ASHA Charitable Trust.

8.6. beseda v kostele Nanebevzetí Panny Marie v HK - autor Anna Maclová

St 8.6.2022 Hradec Králové
V rámci besedy Školské sestry de Notre Dame z Hradce Králové povyprávěly o svých zkušenostech s podporou chudých dětí v Indii.

8.6. mše svatá v angličtině pro Křesťanský akademický klub Salaš v kostele Nanebevzetí Panny Marie v HK - autor Anna Maclová

St 8.6.2022 Hradec Králové
Poté se konala mše svatá v angličtině pro Křesťanský akademický klub Salaš, kterou koncelebroval P. Tomáš Petráček.

9.6. beseda na gymnáziu v Havlíčkově Brodu - autor Vojtěch Homolka

Čt 9.6.2022 Havlíčkův Brod
Studenti gymnázia v Havlíčkově Brodu se zajímali nejen o realizaci projektu Adopce na dálku, ale také o život obyvatel indického státu Karnátaka.

9.6. setkání s P. Oldřichem Kučerou, starostou Janem Teclem a místostarostou Zbyňkem Stejskalem - autor Vojtěch Homolka

Čt 9.6.2022 Havlíčkův Brod
Hostů z Indie se ujal místní děkan P. Oldřich Kučera, s nímž zamířili na radnici, kde je přivítali starosta Jan Tecl a místostarosta Zbyněk Stejskal.

9.6. beseda v rámci festivalu Oblastní charity Havlíčkův Brod, setkání s ředitelkou Veronikou Vašíčkovou - autor Vojtěch Homolka

Čt 9.6.2022 Havlíčkův Brod
Následovala návštěva Festivalu sociálních služeb Oblastní charity Havlíčkův Brod a beseda pro veřejnost v AZ centru, kde se setkali se zástupkyní ředitele místní Charity Veronikou Vašíčkovou.

9.6. mše sv. a beseda ve farnosti Česká Bělá - autor Vojtěch Homolka
Čt 9.6.2022 Česká Bělá
Indičtí arcibiskupové byli nadšeni z velké účasti dětí na mši sv. a na besedě v kostele sv. Bartoloměje. Vyjádřili slova díků místnímu panu faráři Rudolfovi Zahálkovi a arcibiskup Peter Machado se rozloučil slovy "Kde je mnoho dětí, tam je i budoucnost."
10.6. návštěva hostů z Indie u Mons. Pavla Rouska, prezidenta královéhradecké Diecézní charity - autor Kateřina Gužíková

Pá 10.6.2022 Hradec Králové
Indičtí hosté přijali pozvání na páteční oběd, který připravil Mons. Pavel Rousek, prezident Diecézní katolické charity Hradec Králové. Hostům velmi chutnala především papriková a kari omáčka.

10.6. beseda s indickými hosty v rámci Noci kostelů - foto Vojtěcha Homolky

Pá 10.6.2022 Červený Kostelec
V kostele sv. Jakuba Většího se konala beseda s indickými hosty v rámci akce Noc kostelů. Následovala prohlídka venkovní výstavy příběhů již dospělých dětí, kterým pomohli dárci projektu Adopce na dálku.

10.6. beseda ve Dvoře Králové v rámci Noci kostelů - foto Vojtěcha Homolky

Pá 10.6.2022 Dvůr Králové
V rámci Noci kostelů jsme také zavítali do děkanského kostela sv. Jana Křtitele, kde arcibiskup Bernard Moras a P. Gabriel popsali, jak projekt Adopce na dálku pomáhá chudým dětem v Indii. 

Díky projektu Adopce na dálku a podpoře dárců z Česka už získalo vzdělání přes 6800 dětí z chudých indických rodin. Mnohé z nich už našly uplatnění jako ošetřovatelka, učitel anebo ještě studují. Se vzděláním mají větší šanci na kvalifikovanou práci a zajistit svou rodinu.

Děti, které teprve čekají na své dárce, najdete na našem webu adopce.dchhk.cz.

Pokud můžete některému dítěti pomoci,
zapojte se prosím.


děti čekající na podporu