Adopce na dálku ve Skutči
8. listopadu 2022 Z domova

Adopce na dálku ve Skutči

V listopadu a prosinci 2022 bude na plotě před Gymnáziem Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči k vidění putovní výstava příběhů z Indie „Za naše úspěchy vděčíme Vám“. Diecézní charita Hradec Králové tímto způsobem vypráví příběhy úspěšných absolventů projektu Adopce na dálku®.

11-12/2022 Gymnázium Skuteč

Žáci gymnázia podporují vzdělávání indických dětí.

„S ohledem na zájem zřizovatele naší školy se snažíme vychovávat žáky v duchu křesťanských tradic a vzbudit u nich zájem o druhé,“ říká ředitelka skutečského gymnázia Šárka Jonešová. „Snažíme se u žáků pěstovat laskavost, ohleduplnost a všímavost k okolí, které je obklopuje. I proto jsme se zapojili do projektu Adopce na dálku a podpořili tak vzdělání chlapce Mosese a dívky Sofie.“

Vzdělávání indických dětí podporuje také Římskokatolická farnost Skuteč. „Adopce na dálku je velmi smysluplná akce – my máme víc, než potřebujeme, a můžeme pomoci skutečně potřebným – a to tak, aby se stali samostatnými a schopnými pomáhat dalším – je to taková štafeta lásky,“ doplňuje správce farnosti P. Jan Linhart, který se zároveň spirituálem místního gymnázia.

Mgr. Šárka Jonešová - ředitelka gymnázia ve Skutči

Dárci Diecézní charity Hradec Králové podpořili od roku 2000 již více než 6800 indických dětí na cestě k lepšímu vzdělání. Dlouhodobá podpora dárců má smysl. Z absolventů projektu se v řadě případů stávají učitelé, zdravotní sestry, účetní nebo strojní inženýři. Dnes jsou z nich sebevědomí lidé, kteří se dokážou postarat o svoje rodiny a jsou přínosem pro celou indickou společnost. Více informací najdete na našem webu v sekci Pomoc dětem.

Mgr. Vojtěch Homolka

vedoucí projektu Adopce na dálku, koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel.: 495 063 165 E-mail: chwDV1.43hzy2956LTuuO15j4mnCO1p