Aktivizační programy zlepšily vyhlídky indických studentů
31. října 2022 Z projektu

Aktivizační programy zlepšily vyhlídky indických studentů

Celostátní lockdowny a opakované uzavírání škol kvůli koronavirové pandemii snížily zájem indických žáků a studentů o další vzdělávání. Diecézní charita Hradec Králové proto podpořila v oblasti Bangalore projekt, který pomohl 500 mladým lidem v dalším studiu a zlepšil jejich vyhlídky na budoucí uplatnění. Důraz byl kladen na posílení dovednosti učit se, na osobnostní rozvoj a také na studijní a kariérní poradenství včetně přípravy na pracovní pohovory. Projekt se uskutečnil ve školním roce 2021-2022 a byl podpořen z Tříkrálové sbírky částkou 88 000 korun. Pilotní ročník těchto aktivizačních programů přinesl dobré výsledky, proto budou pokračovat i ve školním roce 2022-2023.

Do programu studijních dovedností se zapojilo 200 žáků. Účastníci se zdokonalovali ve schopnosti dobře si organizovat svůj čas, trénovali svoje paměťové dovednosti a upevňovali svoje studijní návyky. Program jim pomohl získat ztracenou motivaci k učení a obnovit pozapomenuté návyky, aby po pandemii nezůstávali ve škole pozadu.

Dalších 150 žáků absolvovalo program zaměřený na rozvoj osobnosti, během kterého si uvědomili důležitost rozvoje v oblasti sociální, duchovní, emocionální i fyzické. Na konci každého sezení se žáci ve skupinách podělili o zkušenosti z učení, nové poznatky a plánovali, jak s nimi naloží. Toto sdílení zkušeností je podnítilo k tomu, aby se snažili zlepšit svůj život, usilovali o všestranný rozvoj a pečovali o své zdraví.

Kariérní poradenství nasměrovalo 150 mladých lidí k tomu, aby si vytyčili ambiciózní cíle a naplánovali si postupné kroky k jejich dosažení. Svoje plány mohli konzultovat se zkušenými odborníky, kteří je učili, jak mohou efektivně využívat svoje dovednosti. Tyto konzultace a příprava nanečisto jim v budoucnu pomohou, až si po dokončení studia budou hledat zaměstnání.

2021-22 Aktivizační kurzy

Hradecká Diecézní charita dlouhodobě podporuje vzdělávání chudých indických dětí zejména prostřednictvím Adopce na dálku®. Více informací najdete na našem webu v sekci Pomoc dětem.