Čeští dárci nenechali indické rodiny na holičkách
17. července 2020 Z projektu

Čeští dárci nenechali indické rodiny na holičkách

Krizová opatření vyvolaná pandemií nového koronaviru připravila miliony indických rodin o obživu. Diecézní charitu Hradec Králové proto požádali o pomoc dlouholetí indičtí partneři. Jejich výzvu vyslyšeli dárci zapojení do projektu Adopce na dálku, kteří za pouhých deset dní přispěli částkou přesahující 700 tisíc korun. Později se zapojila i širší veřejnost. Díky tomu se v polovině července mimořádná finanční podpora odeslaná do Indie vyšplhala až na 1 121 195 Kč.

V březnu vyhlášená přísná karanténa byla pro indickou ekonomiku zničující. Zasáhla zejména nejvíce strádající část indické společnosti a uvrhla ji do ještě větší bídy. Do pomoci potřebným se proto bez váhání zapojili také partneři hradecké Diecézní charity v oblastech Bangalore a Belgaum v jihozápadní Indii. Z mimořádných darů nakoupili rýži, luštěniny, olej a další potraviny, připravili z nich balíčky a rozvezli je ohroženým rodinám.

„Jsme Vám vděční za podporu, kterou jste nám poslali. Použili jsme ji především pro děti zapojené do projektu Adopce na dálku. Díky Vám jsme mohli pomoci přibližně 1100 dětem a jejich rodinám,“ vzkázal všem českým dárcům arcibiskup Peter Machado z indického velkoměsta Bangalore. K poděkování se připojil také biskup Derek Fernandes, který zorganizoval pomoc dalším stovkám rodin v oblasti Belgaum. V Česku na potravinové balíčky přispělo více než 400 dárců. Průměrná výše daru se blížila ke třem tisícům korun.

Protipandemická opatření byla v Indii postupně rozvolňována, aby se lidé mohli vrátit do práce. Situace těch nejchudších rodin se tím nepochybně zlepšila. Zároveň se však výrazně zrychlilo šíření nákazy covid-19. Indie se stala třetí zemí, kde počet nakažených překročil hranici jednoho milionu. Onemocnění se nevyhnulo ani emeritnímu arcibiskupovi Bernardu Morasovi, který byl dlouhá léta garantem projektů hradecké Diecézní charity v Indii.

Diecézní charita Hradec Králové bude dění v Indii i nadále bedlivě sledovat. Pokud by se situace ohrožených indických rodin opět výrazně zhoršila, bude reagovat na aktuální potřeby svých indických partnerů.

Mgr. Vojtěch Homolka

vedoucí projektu Adopce na dálku, koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel.: 495 063 165 E-mail: chwDV1.43hzy2956LTuuO15j4mnCO1p