Děti se učí kreativně myslet a získávají znalosti
21. září 2018 Z projektu

Děti se učí kreativně myslet a získávají znalosti

V indickém školním roce červen 2017–březen 2018 bylo opět zahájeno mimoškolní vzdělávání dětí z chudých rodin. Děti se scházely v odpoledních a večerních hodinách ve 20 centrech v oblasti Bangalore. Při úkolech a doučování byla poskytnuta pomoc celkem 575 dětem školního věku.

Děti se učí kreativně myslet a získávají znalosti, které jsou ve společnosti velmi ceněné. Kromě doučování ve školních předmětech děti poznávají své schopnosti, učí se sociálním dovednostem a také předcházet nemocem.

2017 vzdělávací centra

Příběh Ramya Shalini z 5. třídy.
Tatínek Ramyi je velmi nemocný a veškerá starost se zajištěním rodiny zůstává na mamince. Maminka pracuje jako nádeník a je pro ni velmi náročné uživit rodinu, hradit náklady spojené se zdravotní péčí o manžela a na vzdělávání nezbývá mnoho. Tato břemena neumožňují mamince Ramye pomáhat s učením. Proto byla Ramya přihlášena do školicího centra, kde se naučila plynule mluvit a jak se učit. Rodina je velmi vděčná dárcům Tříkrálové sbírky a Diecézní charitě Hradec Králové za to, že Ramye poskytli tuto příležitost a pomoc.


„Učení dává tvořivost, kreativita vede k myšlení, myšlení poskytuje poznání, poznání vás činí skvělým.“
APJ Abdul Kalam (bývalý prezident Indie)


V rámci projektu probíhá i vzdělávání rodičů, které je zaměřeno především na prevenci nemocí, zásady správné hygieny a udržování zdravého prostředí. Na setkáních s rodiči se děti mohly pochlubit svými dovednostmi.

2017 vzdělávání rodičů

Rodiče se shodují na tom, že školicí centra přinesla velkou změnu do jejich života. Jejich děti jsou zodpovědnější a zdravější. Všichni získali rozsáhlé znalosti o různých onemocněních způsobených hmyzem, znečištěným vzduchem a vodou a byli také poučeni o jednoduchých nápravných opatřeních, která by jim zabránila.

Díky dárcům Tříkrálové sbírky byla podpořena vzdělávací centra částkou 184 945 Kč.