Indická vzdělávací centra se stala mostem mezi školou a domovem
22. září 2017 Z projektu

Indická vzdělávací centra se stala mostem mezi školou a domovem

V červnu 2016 bylo společně se školním rokem v Indii opět zahájeno mimoškolní vzdělávání dětí z chudých rodin. Až do konce března 2017 se děti scházely v odpoledních a večerních hodinách ve 20 různých centrech v oblasti Bangalore. Pomoc při úkolech a doučování byla poskytnuta celkem 570 dětem školního věku.

Projekt se realizuje díky dárcům Tříkrálové sbírky již od roku 2014. Na otevření vzdělávacích center, které je spojeno s příchodem nového školního roku, se děti vždy velmi těší. Kromě doučování ve školních předmětech děti poznávají své schopnosti a při aktivitách v kolektivu se učí sociálním dovednostem.

2016 vzdělávací centra

V rámci projektu probíhá i vzdělávání rodičů. V loňském roce byly celé rodiny seznámeny s problematikou zdraví a prevence nemocí, zásadami správné hygieny a udržováním zdravého prostředí. Na setkáních s rodiči se děti mohly pochlubit svými dovednostmi, jako je zpěv, tanec nebo skupinová práce.

2016 vzdělávací centra

Rodiče se shodují na tom, že díky činnosti večerních vzdělávacích center jsou jejich děti zodpovědnější a zdravější. Také zdravotní stav ostatních členů rodiny se podstatně zlepšil díky správné péči o tělo, domácnost a okolí. V indických oblastech, kde žijí chudé rodiny, je zdravotní výchova velmi důležitá. Děti se tak mohou vyhnout vážným onemocněním a absencím ve škole.

Součástí projektu bylo také školení pro učitele a lektory vzdělávacích center. Na setkání se mohli podělit o své zkušenosti v oblasti práce s dětmi a získali nové poznatky a inspiraci. Důležitým přínosem školení bylo, že se všichni přítomní ztotožnili s cíli projektu. Výstupem z tohoto setkání byl nový podrobný vzdělávací plán s aktivitami na celý školní rok.

Vzdělávací centra se stala mostem mezi školou a domovem. Péče a přístup učitelů a lektorů přispěly ke kreativitě dětí a lepším výsledkům ve škole. Podařilo se vytvořit úzkou vazbu mezi učiteli a dětmi, které nyní dokážou lépe čelit životním výzvám.

Díky dárcům Tříkrálové sbírky byla podpořena vzdělávací centra částkou 230 000 Kč.