Kvalifikační kurzy pro nezaměstnanou mládež
26. června 2015 Z projektu

Kvalifikační kurzy pro nezaměstnanou mládež

V listopadu 2014 začaly ve spolupráci s indickou arcidiecézí Bangalore 10měsíční kvalifikační kurzy pro nezaměstnanou mládež, které skončily závěrečnou zkouškou v březnu 2015. Studenti se v nich mohli vyučit v oboru krejčová, opravář mobilů a řidič z povolání.

Celkem tyto kurzy absolvovalo 159 mladých lidí. S pomocí arcidiecéze Bangalore měli již během studia všichni podepsanou pracovní smlouvu s organizací, ve které po obdržení certifikátu začali pracovat. Opraváři mobilů kromě certifikátu dostali také výbavu potřebnou k opravě mobilů.

2014 kvalifikační kurzy

Vzdělávání mladých lidí umožnili dárci Tříkrálové sbírky 2014 tím, že přispěli částkou 202 000 Kč.