Mimoškolní vzdělávání dětí pokračuje
16. září 2016 Z projektu

Mimoškolní vzdělávání dětí pokračuje

V červnu 2015 bylo opět společně se školním rokem v Indii zahájeno mimoškolní vzdělávání dětí. Až do konce března 2016 byla v odpoledních a večerních hodinách poskytována pomoc při úkolech a doučování 601 dětem školního věku.

Děti se scházely na večerní vzdělávání ve 20  různých centrech (18 center na venkově a 2 centra ve městě). Kromě doučování ve školních předmětech měly děti možnost poznávat své schopnosti a žít aktivně v kolektivu.

2015 večerní vzdělávání_1

Zvláště při společných sportovních hrách poznávaly, že člověk není opuštěný ostrov, ale je součástí širší společnosti. Vyučující podpořili v dětech sociální cítění a to mělo pozitivní vliv i na jejich rodiny. Tím, že se děti a jejich rodiče scházeli i mimo školu, začaly se rozvíjet jejich mezilidské vztahy. Obyvatelé vesnice pochopili, že když spojí všechny schopnosti, které mají, tak společně dosáhnou a zvládnou mnohem více, než když se o zajištění živobytí a rozvoj vesnice snaží každý sám.

Vzdělávací centra podpořili dárci Tříkrálové sbírky částkou 230 000 Kč.