Mladí Indové získali potřebnou kvalifikaci díky Tříkrálové sbírce
23. června 2017 Z projektu

Mladí Indové získali potřebnou kvalifikaci díky Tříkrálové sbírce

Od listopadu 2014 přispívá hradecká diecézní Charita na kvalifikační kurzy pro mladé lidi z indického venkova. Kurzy jsou určené pro lidi ve věku 18–35 let z naší partnerské arcidiecéze Bangalore, kteří jsou znevýhodnění na pracovním trhu. Mladí muži mohou díky tomuto projektu získat řidičské oprávnění, zatímco z mladých žen se stávají švadleny. Tato forma pomoci se v předchozích letech osvědčila. Absolventům těchto kurzů se daří získávat kvalifikovanější a tím pádem i lépe placenou práci.

Ve spolupráci s arcidiecézí Bangalore byly opět v listopadu 2016 zahájeny kvalifikační kurzy pro nevyučené mladé lidi, kteří měli problém najít stabilní zaměstnání. Účastníci byli do projektu zařazeni bez ohledu na příslušnost ke kastě, pohlaví či vyznání. V tomto ročníku bylo celkem 144 absolventů, kteří získali nové pracovní dovednosti a praktické zkušenosti.

2016 Foto: Indický koordinátor Fr. Patrick Edward Pinto na setkání s letošními absolventy.

Indický koordinátor projektu Fr. Patrick Edward Pinto navštívil osobně všechny skupiny učňů kvalifikačních kurzů a byl velmi hrdý na jejich profesionálně odvedenou práci. Kvalifikační kurzy jim pomohly stát se profesionály v oborech krejčová a řidič. Závěrečnou zkoušku v oboru krejčová složilo 80 účastnic, řidičské oprávnění získalo 64 učňů. Řadě absolventů se záhy podařilo najít slušně placenou práci. Všichni jsou velmi vděční za možnost získat kvalifikaci, díky které se mohou postavit na vlastní nohy a postarat se o své rodiny.

2016 Foto: Indické dívky na kvalifikačním kurzu v oboru krejčová.

Na vzdělávání mladých lidí přispěli dárci Tříkrálové sbírky částkou 200 000 Kč. Z těchto prostředků byly hrazeny například pronájmy školicích místností, mzdy lektorů a potřebný materiál – od psacích potřeb, různých typů látek a tkanin až po šicí potřeby (jehly, krejčovské metry, nitě či vyšívací kruhy).

Za finanční a také morální podporu děkuje všem dárcům 144 absolventů, kteří mohli uplatnit svůj talent a stali se profesionály ve vyučeném oboru. S odhodláním a nadějí teď hledí do budoucnosti.


„Život je Boží dar a to jak ho využijeme, je náš dar Bohu.“

Tento citát připojený k poděkování dárcům se zrcadlí v následujících příbězích:

Pan Pathiraj měl již od 15 let touhu se stát řidičem. Neměl ale řádně dokončené základní vzdělání, proto pro něj byl kurz autoškoly velmi náročný. Řidičské oprávnění se mu nakonec podařilo získat díky kvalifikačnímu kurzu pro mladé nezaměstnané. Tento kurz byl zásadním krokem na cestě ke splnění jeho snu stát se profesionálním řidičem. Po absolvování kurzu si vzal v bance úvěr na koupi ojetého vozidla a začal přepravovat obyvatele odlehlé indické oblasti Gokunte, ze které pochází. Stal se pro ně přímo požehnáním. Lidé jsou v této oblasti odkázaní na veřejnou dopravu, která nejezdí moc často, zejména když ji nejvíce potřebují. Jako profesionální řidič má dobrý plat. Svůj dík a vděčnost dárcům, kteří ho podpořili, projevuje pomocí potřebným, kterým své služby nabízí za minimální poplatky.

Paní Sirisha je mladá žena, která ukončila desetileté základní vzdělání v osmé třídě a zůstala v domácnosti. Projevila zájem o vyučení v oboru krejčová. Po zdárném ukončení kvalifikačního kurzu začala pracovat jako šička v továrně na oděvy, kde má zajištěný stálý měsíční příjem ve výši 7 000 rupií (přibližně 2 500 Kč). To jí zvýšilo sebevědomí a je spokojená.

Pan Nagesh je také jedním z těch, kdo nedokončil celou školní docházku. Žádná autoškola ho poté nebyla ochotná přijmout do svého kurzu. Našel práci v obchodě, ale jeho měsíční příjem 5.000 rupií (přibližně 1 400 Kč) byl velmi nízký na to, aby mohl uživit svou rodinu. Příležitost získat řidičské oprávnění dostal až v kurzu, který byl podpořen z prostředků Tříkrálové sbírky. Poté se stal profesionálním řidičem a vydělává 20 000–30 000 rupií měsíčně (přibližně 7 200–10 000 Kč). Jeho rodina je na jeho úspěchy velmi hrdá a je nesmírně vděčná všem dárcům.