Tříkrálová sbírka pomáhá chudým Indům k univerzitnímu vzdělání
4. dubna 2018 Z projektu

Tříkrálová sbírka pomáhá chudým Indům k univerzitnímu vzdělání

Vysoká inteligence a vynikající studijní výsledky často nestačí k tomu, aby se člověk dostal na vysokou školu. Mladí uchazeči potřebují také dobré rodinné zázemí, motivaci a v neposlední řadě i peníze. Pro nadané Indy ze sociálně slabých rodin proto bývá univerzitní vzdělání nesplnitelným snem.

V některých případech se daří proměnit sen v realitu. Osm indických studentů a studentek nastoupilo v akademickém roce 2017-2018 do prvního ročníku vysokoškolského studia díky novému projektu Univerzita. Tři z nich studují učitelské obory, další dvě ošetřovatelství a zbývající tři farmacii, strojní inženýrství a architekturu. Tento projekt realizuje Diecézní charita Hradec Králové v oblasti Belgaum ve spolupráci s místním biskupem. Potřebné finanční prostředky získala Charita z Tříkrálové sbírky.

2017 Foto: Užívám si každou minutu svého studia.

„Užívám si každou minutu svého studia,“ svěřuje se budoucí zdravotní sestra Nikita Pinto. „Když se během svých praxí setkávám s pacienty, velmi si považuji toho, že jsem sama zdravá. Snažím se většinu svého času trávit s pacienty a pečovat o ně. Získané vědomosti mohu využít také u nás doma. Kdykoliv někdo z mé rodiny onemocní, dokážu se o něj dobře postarat.“

Další z podporovaných je studentka farmacie Jessica Sequeira, která první ročník zakončila s vyznamenáním. „Jsem nesmírně vděčná, že se mohu dále vzdělávat. Naučila jsem se mnoho věcí o lidském těle a o klinických podmínkách. Jsem ráda, že máme praktické hodiny přímo v nemocnici,“ říká Jessica. „Až dokončím své šestileté studium, chtěla bych být inspektorkou v oblasti zdravotnictví a dohlížet na bezpečí pacientů.“

2017 Foto: Máme praktické hodiny přímo v nemocnici.

Hned tři studenti zapojení do projektu Univerzita si nastoupili na učitelské obory. Jedním z nich je Subhani Vardi. „Chtěl bych být dobrým učitelem. Je to podle mne to nejlepší povolání,“ nenechává Subhani nikoho na pochybách, jaký je hlavní cíl jeho studia. „Tato profese pomáhá rozvíjet celou naši společnost. Jako učitel mohu předávat dětem morální hodnoty, aby byly dobrými občany Indie.“

Projekt hradecké diecézní Charity pomáhá mladým Indům, aby mohli naplno využít svůj potenciál. To jim v budoucnu umožní vykonávat kvalifikovanou práci, což bude mít velký přínos pro celou indickou společnost – nejen v oblasti školství a zdravotnictví. Projekt Univerzita bude pokračovat i v následujících letech a podpoří další sociálně znevýhodněné mladé lidi.