Dáváte naději zoufalým dětem, jako bývala i Daisy
15. ledna 2021 Příběhy

Dáváte naději zoufalým dětem, jako bývala i Daisy

"Na znamení vděčnosti sdílím s ostatními své světlo, které jste ve mně zažehli."

(České titulky můžete zapnout v nastavení videa.)

Ahoj, jmenuji se Daisy Flora.

Ráda bych Vám velmi poděkovala za Vaši laskavou finanční podporu, kterou jste mi poskytli na mé vzdělávání. Studium jsem úspěšně dokončila a mám před sebou novou kariéru. Velmi si vážím Vašich příspěvků. Ještě jednou za ně děkuji.

Stejně jako každý člověk i já mám svůj životní příběh.

Byli jsme čtyřčlenná rodina, ale zůstali jsme jen tři: můj otec, moje mladší sestra a já. Pocházím z chudé rodiny závislé jen na otcových příjmech. Bylo pro něj velmi těžké hradit náklady na naše vzdělávání. Když jsem byla v 8. třídě, moje matka Margrate Mary nás navždy opustila.

Když jsem byla ve 4. třídě, moje učitelka sestra Emilia mě přihlásila přes ASHA Charitable Trust do projektu Adopce na dálku. To byla velká finanční úleva pro mého otce. Každý rok jsem včas obdržela příspěvky, z nichž jsem hradila náklady spojené se školní docházkou. Jsem velmi dobrá studentka a ve škole jsem vždy měla dobré známky. Závěrečné zkoušky na ZŠ i na SŠ jsem složila na 82 %.

Nejvíce nečekanou a nepříjemnou věcí, která mě v životě potkala, byla ztráta mé matky. Byla jsem bezradná a připadala si osamělá. Bála jsem se, jestli ji jako nejstarší dcera dokážu v domácnosti zastoupit. Velice jsem se bála budoucnosti. Byl to zvrat v mém životě.

Dokud jsem byla na základní škole, veškerou péči o nás převzal můj otec. Vařil nám, chystal obědy, pral prádlo. Když jsem nastoupila na střední školu, převzala jsem veškerou zodpovědnost za svoji rodinu a domácnost. Vstávala jsem brzy ráno v 5 hodin, abych pro nás před odchodem do školy připravila oběd. Po návratu ze školy jsem dělala další domácí práce. To byl můj každodenní život.

Zpočátku to pro mě bylo velmi těžké. Byla jsem zoufalá. Postupně jsem se naučila, jak skloubit péči o domácnost se studiem. Po SŠ jsem začala studovat finance a personalistiku.

Podpora ASHA Charitable Trust hrála klíčovou roli v uskutečňování zdánlivě nemožných věcí. Během studia na VŠ jsem se naučila hodně věcí, díky nimž jsem se stala sebevědomou ženou.

V roce 2018-19 jsem úspěšně a s vyznamenáním dokončila studium na VŠ. Uspěla jsem při pracovním pohovoru a nyní pracuji pro společnost Ernst & Young jako daňová analytička. Členové mojí rodiny, zvláště můj otec, jsou velmi šťastní a hrdí, že jsem zahájila kariéru v této prestižní společnosti.

Děkuji Bohu za tuto příležitost být součástí rodiny ASHA. ASHA Charitable Trust mě vždy vedla k tomu, abych byla vděčná dárcům, kteří pomáhají dětem, jako jsem já.

Vždy zůstanu vděčná mým dárcům a Diecézní charitě Hradec Králové za podporu prostřednictvím projektu Adopce na dálku.

Velice Vám děkuji a modlím se, aby Vám Bůh požehnal za to, že dáváte naději zoufalým dětem, jako jsem byla já, které nemají snadný přístup ke vzdělání a ztratily své sny. Na znamení vděčnosti sdílím s ostatními své světlo, které jste ve mně zažehli.

Ještě jednou Vám děkuji.

Daisy Flora z Bangalore, Indie