Chci být spoludárcem

Chcete podporovat indické dítě ve vzdělávání a nemůžete uhradit náklady v plné výši?
Staňte se jedním ze spoludárců!

Jak taková podpora bude probíhat?
Začít můžete třemi jednoduchými kroky. O průběhu podpory informujeme naše dárce individuálně. Podporu je možné kdykoliv ukončit.


Zahájení podpory

KROK 1

 Vyplňte přihlašovací formulář

Vyplňte formulářChci se stát spoludárcem“ a do 7 pracovních dnů obdržíte podklady k podpoře indického školáka, kterému chybí pomoc dalšího spoludárce. Současně dostanete unikátní bankovní spojení:

OSOBNÍ VARIABILNÍ SYMBOL

SPECIFICKÝ SYMBOL

ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU ADOPCE NA DÁLKU®

Dítě můžete podpořit jednorázově na dobu 1 školního roku, nebo v jeho podpoře pokračovat i v následujících letech.

Chcete vše vyřídit osobně v naší kanceláři v Hradci Králové?
Zavolejte nám na tel. 495 063 175 (135) nebo na mobil: 731 163 821.

KROK 2

 Zašlete platbu

Nový spoludárce zasílá svůj přislíbený dar obratem po obdržení bankovního spojení, nejpozději do 3 dní. Pokud platba spoludárce nepřijde, bude jeho účast v projektu ukončena.

Každý nový spoludárce se může rozhodnout, jakou finanční částkou se bude podílet na úhradě ročních nákladů pro jednoho školáka, které činí 6 500 Kč. Nejnižší doporučený příspěvek spoludárce je 1 000 Kč na 1 rok.

Skupiny spoludárců jsou anonymně tvořené 2 až 6 dárci. Počet dárců se odvíjí od výše peněžních darů jednotlivých zájemců o spoludárcovství.

Školákovi společně přispějete na školní pomůcky, školné, školní brašnu, uniformu, cestovní výdaje nebo ubytování na internátu, víkendový tábor pro osobní rozvoj a praktický dárek. Na provozní náklady projektu v ČR je použito max. 12 % z přijaté částky.

KROK 3

Obdržíte kartu s údaji o podporovaném dítěti

Po přijetí přislíbeného daru obdržíte bližší informace o podporovaném školákovi.

Průběh podpory

Každoročně obdržíte nové informace

O průběhu podpory dítěte a jeho prospěchu ve škole informujeme spoludárce individuálně. Za každý rok podpory zasíláme potvrzení o daru, školní výsledky a aktuální fotografii dítěte. Podklady a informace zasíláme spoludárcům pouze elektronicky.

Písemný kontakt s dítětem je možný pouze u nesdílené podpory s dalšími spoludárci.

Ukončení podpory

Kancelář projektu oznámí spoludárci ukončení podpory. Důvodem může být ukončená školní docházka, přestěhování rodiny nebo zlepšení její ekonomické situace. K ukončení spolupráce může dojít v případě, že spoludárce neuhradí pravidelný roční příspěvek.

Spoludárce může ukončit podporu dítěte kdykoliv a bez uvedení důvodu. Pro dítě najdeme jiného spoludárce.

Projekt je realizován ve složitých podmínkách převážně indického venkova. Lidé, kterým pomáháme, zapojením do našeho projektu neztrácejí možnost svobodného rozhodování.

Děkujeme za Vaši ochotu pomáhat potřebným a těšíme se na příjemnou spolupráci.

Máte další dotazy? Kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky na čísle +420 495 063 175, +420 731 163 821.


Chci se stát spoludárcem

a podílet se na podpoře indického školáka

Vyplňte a odešlete formulář.

Do 7 pracovních dnů obdržíte informace ke sdílené podpoře indického školáka.
Zpět k informacím o spoludárcovství.

Nový spoludárce zasílá svůj přislíbený dar obratem, nejpozději do 3 dnů po obdržení bankovního spojení.

Moje kontaktní údaje

Vyplňte pro zaslání bližších informací o podpoře školáka, bankovního spojení, variabilního a specifického symbolu.

Korespondenční adresa

Adresa trvalého bydliště

Pokud se neshoduje s korespondenční adresou, vyplňte údaje pro účel vystavení potvrzení o přijetí daru.

Zde můžete napsat jakékoliv doplňující informace.

Poskytnuté osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání informačních dopisů a e-mailů, komunikace prostřednictvím telefonu, a to po dobu trvání spolupráce.

Diecézní katolická charita Hradec Králové se zavazuje, že údaje zde uvedené bude zpracovávat podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

šestmínusčtyři=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.