Chci být dárcem

Těší nás, že se zajímáte o projekt Adopce na dálku®.
Naší snahou je zajistit vzdělání pro co nejvíce chudých dětí v indickém státě Karnátaka. Díky zájmu a štědrosti dárců můžeme pomáhat dětem v nouzi přímo v jejich kulturním prostředí.

Chcete se také stát dárcem a podporovat indické dítě ve vzdělání?
Naši dárci přispívají podporovanému dítěti roční částkou 6 500 Kč (550 Kč/měs.).

Jak taková podpora bude probíhat?
Začít můžete třemi jednoduchými kroky. O průběhu podpory informujeme naše dárce individuálně. Podporu je možné kdykoliv ukončit.


Zahájení podpory

KROK 1

 Vyplňte přihlašovací formulář nebo nás navštivte

V naší databázi (adopce.dchhk.cz) vyplňte dotazník s žádostí o podporu dítěte nebo můžete ponechat výběr na naší kanceláři projektu.

Chcete vše vyřídit osobně v naší kanceláři v Hradci Králové?
Zavolejte nám na tel. 495 063 175 (135) nebo na mobil: 731 163 821.

Vybrané dítě můžete podpořit jednorázově na dobu 1 školního roku, nebo v jeho podpoře pokračovat i v následujících letech.

KROK 2

 Zašlete platbu

Po vyplnění dotazníku obdržíte do 7 pracovních dnů podklady k podpoře školáka a unikátní bankovní spojení:

OSOBNÍ VARIABILNÍ SYMBOL

ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU ADOPCE NA DÁLKU®

Následně zašlete platbu bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. Zaplatit můžete také v hotovosti na pokladně Diecézní katolické charity Hradec Králové.

  • První roční příspěvek můžete rozdělit na dvě platby. První polovinu zašlete obratem od převzetí potřebných podkladů, nejpozději však do 45 dní a druhou polovinu zašlete nejpozději do 3 měsíců.
  • V dalších letech podpory můžete částku rozdělit do čtvrtletních či měsíčních plateb tak, aby částka v minimální výši 6 500 Kč byla vždy do konce března na účtu Adopce na dálku®.

Dítěti, které podpoříte, uhradíme výdaje na školné, školní pomůcky, batoh a uniformu. V případě nutnosti je školákovi hrazena doprava nebo ubytování na internátu a strava.

Děti se účastní dvou víkendových táborů pro osobní rozvoj, kde jsou seznámeny se zdravotní prevencí, a obdrží praktický dárek.

Z vybrané částky se použije maximálně 12% na zajištění provozních nákladů projektu.

KROK 3

Obdržíte kartu s údaji o podporovaném dítěti

Kartu s údaji o indickém dítěti odešleme do 30 pracovních dnů od přijetí platby na vzdělání.

Průběh podpory

Ročně obdržíte dvě zásilky

Během každého školního roku, který podpoříte, obdržíte dvě zásilky.

  • V únoru zasíláme vánoční pozdrav od dítěte z Indie a indického partnera, potvrzení o přijetí daru a informační dopis dárcům z kanceláře Adopce na dálku®.
  • V létě zasíláme zprávu se školními výsledky, dopis podporovaného dítěte a jeho aktuální fotografii.

O průběhu podpory indického dítěte informujeme naše dárce e-mailem, telefonicky či listovní službou.
Základní informace k podpoře jsou volně ke stažení.

Kontakt 
s indickým školákem

Cesta do Indie
za podporovaným školákem

Ukončení podpory

Kancelář projektu oznámí dárci ukončení podpory. Důvodem může být ukončená školní docházka, přestěhování rodiny nebo zlepšení její ekonomické situace.

Dárce může ukončit podporu kdykoliv i bez udání důvodu. Pro dítě najdeme jiného dárce.

Projekt je realizován ve složitých podmínkách převážně indického venkova. Lidé, kterým pomáháme, zapojením do našeho projektu neztrácejí možnost svobodného rozhodování.

Děkujeme za Vaši ochotu pomáhat potřebným a těšíme se na příjemnou spolupráci.

Máte další dotazy? Kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky na čísle +420 495 063 175, +420 731 163 821.


Chci se stát dárcem

a podporovat vzdělávání indického dítě v nouzi

Chcete-li nechat výběr dítěte k podpoře na nás, vyplňte a odešlete níže zobrazený formulář.

Pokud si chcete vybrat konkrétní dítě k podpoře, navštivte naši databázi (adopce.dchhk.cz).

Do 7 pracovních dnů obdržíte bližší informace k podpoře.
Zpět k základním informacím o dárcovství.

První roční příspěvek můžete rozdělit na dvě platby. První polovinu zašlete obratem od převzetí potřebných podkladů a druhou polovinu zašlete do 3 měsíců. Pro studenty SŠ je vítán roční příspěvek až 8 000 Kč.

Moje kontaktní údaje

Vyplňte pro zaslání bližších informací o podpoře školáka, bankovního spojení a variabilního symbolu.

Korespondenční adresa

Vyplňte pro zaslání potvrzení o přijetí daru a podkladů k podpoře.

Adresa trvalého bydliště

Pokud se neshoduje s korespondenční adresou, vyplňte údaje pro účel vystavení potvrzení o přijetí daru.

Zde můžete napsat jakékoliv doplňující informace.

Poskytnuté osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání informačních dopisů a e-mailů, komunikace prostřednictvím telefonu, a to po dobu trvání spolupráce.

Diecézní katolická charita Hradec Králové se zavazuje, že údaje zde uvedené bude zpracovávat podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

šestplusdva=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.