Internátní škola v Machhe
12. září2 2012 Ukončené projekty

Internátní škola v Machhe

Výstavba školy byla zahájena v srpnu 2004 ve čtvrti Machhe ve městě Belgaum - severní Karnataka. Od března 2006 školu navštěvují děvčata a chlapci z venkova, jejichž rodiče jsou chudí a nejsou schopni zajistit svým dětem potřebné vzdělání. Základní potřebou bylo, aby tyto děti dostaly dobré vzdělání. Projekt byl úspěšně ukončen v květnu 2012.

ŠKOLA v Machhe
Ve škole mají děti zajištěnou veškerou péči. Vyučuje se zde úředním jazykem Kannada. Jedná se o jednu z mála škol v oblasti Belgaum, kde se vyučuje státním jazykem. V jiných školách se vyučuje pouze dialektem dané oblasti. Výuka probíhá od 9:00 do 16:00 hodin. Během poledne je přestávka na oběd.

2012 foto: Internátní škola v Manchhe

Pokud jsou žáci v některých předmětech slabší, jsou jim poskytovány extra hodiny doučování. Na jejich studium dohlíží učitelé a vychovatelé. Je kladen důraz jak na školní výsledky, tak na formování charakteru dětí a rozvoj jejich osobnosti. Ve škole se nachází společenský sál, který slouží také jako tělocvična.

INTERNÁT PRO DÍVKY
Po ukončení stavby školy vznikla potřeba postavit internát pro dívky a chlapce ze vzdálených vesnic. V roce 2008 byl internát pro dívky dostavěn do té míry, že v něm mohlo být umístěno 55 dívek. Dívky jsou zde ubytovány od předškolní přípravy až do 12. třídy. 

2012 foto: Internát pro dívky

Díky štědrosti dárců bylo dokončeno zděné oplocení internátu pro dívky a tím zajištěna určitá míra bezpečí a ochrany před zbloudilými prasaty a psy, kteří ničili přilehlou zahradu. 

2012 foto: Areál internátu pro dívky v Manchhe

Na zahradě byly vysázeny ovocné stromy jako mango, guávu, chikoos a citrusy, jejichž plody jsou vhodné k zavařování. Dívky za pomoci vychovatelek pěstují také zeleninu a květiny.

2012 foto: Zahrada u internátu pro dívky v Manchhe

V internátu pro dívky byla vybudována umývárna, která je vybavena běžnými vodovodními kohoutky, nádržemi na vodu a umyvadly vyrobenými z cementu a kamene. Cementovaný povrch se snadno udržuje v čistotě. Podařilo se zavést řádnou kanalizační soustavu, takže odpadní voda je dostatečně odváděna a neposkytuje příležitost k rozmnožování moskytů. Dále proběhlo zastřešení sušárny, z něhož mají dívky a zaměstnanci internátu velikou radost, jelikož bylo dříve obtížné sušit prádlo v období dešťů, které trvá 4 až 5 měsíců.

2012 foto: Umývárna v internátu pro dívky v Manchhe

Budova a také areál internátu pro dívky je udržován v pořádku a čistotě i díky pevně položené dlažbě. Dívky před budovou rády tráví svůj volný čas, hrají hry a také zde ve skupinkách studují.

2012 foto: Oblíbené místo dívek z internátu pro učení a volný čas.

Studovna internátu byla dostavěna a zkolaudována. Dívky se v ní mohou pohodlně učit. Je zde k dispozici 40 studijních stolů pro 40 žákyň. Ložnice jsou vybaveny patrovými postelemi.

2012 foto: Ložnice v internátu pro dívky v Manchhe.

2012 foto: Sudovna v internátu pro dívky v Manchhe.

2012 foto: Internát pro chlapce ve čtvrti Manchhe.

INTERNÁT PRO CHLAPCE
Školu ve čtvrti Machhe ve městě Belgaum navštěvují chlapci a děvčata z chudých rodin. Na základě jejich potřeb byl postaven internát pro dívky. Stejně potřebný byl i internát pro chlapce. Štědrost dárců umožnila poskytnout vzdělání také chlapcům z oblastí, kde škola není v blízkosti jejich domova. Přispívá to k tomu, aby mohli vyrůstat jako zodpovědné a zdravé děti.

PROJEKT PODPOŘILI
Na projekt Internátní škola dárci přispěli celkovou částkou 1 064 085,50 Kč. Upřímně všem děkujeme za finanční pomoc.

Jménem všech učitelů a žáků školy v Machhe ve městě Belgaum a vychovatelů internátu pro dívky a internátu pro chlapce děkujeme všem štědrým dárcům, kteří přispěli na stavbu a vybavení školy a obou internátů. Jsme vděční za Vaši otevřenost a zájem o chudé děti. Pouze díky Vašim darům se podařilo postavit opravdu pěkné a příjemné místo pro vzdělávání indických dětí. Kéž Vám Bůh žehná a odmění Vás.

Poděkování patří také dárcům, kteří se rozhodli podopravat indické dítě ve vzdělání. Většina žáků ze školy v Machhe a také z internátu pro dívky je podporována prostřednictvím dárců zapojených do projektu Adopce na dálku®.