Klub přátel AnD

Ke krásnému 20. jubileu našeho projektu Adopce na dálku® (zkráceně AnD) jsme založili klub přátel. Naši příznivci a dárci nás k tomuto počinu inspirovali finanční podporou, kterou přispívají na vzdělávání chudých dětí v indickém státě Karnátaka. U této příležitosti se stávají všichni naši dárci čestnými členy klubu přátel. Děkujeme!

Členem klubu se může stát každý, kdo se chce podílet na podpoře nejchudších dětí v indických oblastech Belgaum a Bangalore. Pro zapsání do klubu zašle prosím vyplněný dotazník.

Minimální výše příspěvku člena klubu přátel je 250 Kč na jeden rok, maximální výše není omezena. :-) Samozřejmě můžete přispět, aniž byste se stali členy klubu.

Z přijatých příspěvků uhradíme dětem výdaje na školné, školní pomůcky, batoh a uniformu. V případě nutnosti je školákovi hrazena doprava, nebo ubytování na internátu a strava. Děti se účastní dvou víkendových táborů pro osobní rozvoj, kde jsou seznámeny se zdravotní prevencí a obdrží praktický dárek.

Z příspěvků mohou být spolufinancovány další podpůrné projekty pro vzdělávání chudých dětí. Jedná se např. o podporu univerzitního vzdělání, pořízení školního autobusu nebo školního vybavení, případně výstavbu či rekonstrukci škol a internátů.

ŠKOLNÉ; foto: Kristýna Novotná

školné

ŠKOLNÍ POMŮCKY; foto: Kristýna Novotná

pomůcky

ŠKOLNÍ BATOH; foto: Kristýna Novotná

batoh

UNIFORMA; foto: Jiří Stejskal

uniforma

DOPRAVA, atd.; foto: Vojtěch Homolka

ostatní

Co získáte jako člen klubu přátel AnD?

  1. Členskou kartičku s bankovním spojením a kontaktem na kancelář projektu.
  2. Pozvánky na naše akce pro dárce a veřejnost.
  3. Zprávy plné zajímavostí a novinek ve čtvrtletním e-zpravodaji Adopce na dálku.
  4. Dobrý pocit, že dáváte chudým dětem šanci na lepší život.
  5. Sounáležitost s lidmi, kterým není lhostejný život chudých dětí v Indii.

Potvrzení o přijetí daru zasíláme členům klubu přátel obvykle e-mailem začátkem následujícího roku.

Příznivcům, kteří se rozhodnou zaslat finanční dar bez přihlášení, vystavíme potvrzení o přijetí daru pouze na požádání. Žádost můžete zaslat na e-mail: platby@hk.caritas.cz, nebo odesláním vyplněného dotazníku.

Děkujeme za Vaši ochotu pomáhat potřebným a těšíme se na příjemnou spolupráci.

Máte další dotazy? Kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky na čísle +420 495 063 175, +420 731 163 821.

 


Chcete se stát členem klubu přátel AnD?

Podpořte vzdělávání chudých dětí v Indii.

Vyplňte formulář a po jeho odeslání se zobrazí bližší informace, které také obdržíte e-mailem.

Přislíbený dar zašlete obratem, nejpozději do 3 dní.

Moje kontaktní údaje

Vyplňte pro zaslání bankovního spojení a variabilního symbolu.

Nemáte vlastní e-mail? Uveďte tento: adopce@hk.caritas.cz

Korespondenční adresa

Adresa trvalého bydliště

Pokud se neshoduje s korespondenční adresou, vyplňte údaje pro účel vystavení potvrzení o přijetí daru.

Zde můžete napsat jakékoliv doplňující informace.

Poskytnuté osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání informačních dopisů a e-mailů, komunikace prostřednictvím telefonu, a to po dobu trvání spolupráce.

Diecézní katolická charita Hradec Králové se zavazuje, že údaje zde uvedené bude zpracovávat podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

třimínusdva=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.