„Život je plný nových zkušeností a nových výzev.“
22. června 2018 Z projektu

„Život je plný nových zkušeností a nových výzev.“

Ve spolupráci s arcidiecézí Bangalore byly v listopadu 2017 opět zahájeny kvalifikační kurzy pro mladé lidi (18–35 let) z indického venkova, kteří jsou znevýhodněni na pracovním trhu. Absolventům těchto kurzů se daří získat kvalifikovanější a lépe placenou práci.

V tomto ročníku bylo celkem 141 absolventů, kteří získali nové pracovní dovednosti a praktické zkušenosti. Závěrečnou zkoušku v oboru krejčová složilo 80 účastnic, řidičské oprávnění získalo 61 učňů.

2017 kvalifikační kurzy

Všichni jsou velmi vděční za příležitost naučit se novým dovednostem, které jim daly možnost postavit se novým výzvám. Stali se paprskem naděje pro své rodiny a místní společnost.

Na vzdělávání mladých lidí přispěli dárci Tříkrálové sbírky částkou 170 000 Kč.