Jenifer sní o tom, že jednou založí intervenční centrum pro ohrožené děti
14. července 2021 Příběhy

Jenifer sní o tom, že jednou založí intervenční centrum pro ohrožené děti

"Úspěch neznamená něco překonat, ale vrátit se a pomoci někomu v nouzi."

(České titulky můžete zapnout v nastavení videa.)

Dobrý den, moji milí dárci.
Jsem Jenifer Renita z Kanakapury v arcidiecézi Bangalore. 

"Kámen získá svou krásu, je-li opracován do konkrétního tvaru a natřen, aby byl chráněn a byl krásnější." 

V podobném duchu dnes představuji samu sebe jako dítě formované programem Asha Charitable Trust (Adopce na dálku).

Srdečně vám děkuji za to, že mohu studovat magisterský obor a mohu v něm pokračovat díky vaší štědrosti a zájmu.

Já jsem třetí ze čtyř sourozenců. Finanční situace mojí rodiny byla velmi špatná a nebylo možné zajistit každodenní potřeby. Proto mě vybrali a dostala jsem doporučení k zapojení do programu Asha Charitable Trust.

Od té doby jsem přesvědčena o tom, že jste při mně a to mi pomohlo se postavit na vlastní nohy. A za to jsem velmi vděčná. 

Nyní pokračuji v univerzitních studiích, konkrétně v magisterském oboru lidský rozvoj. To zahrnuje studium kvality lidského života se zaměřením na ženy a děti. 

Sním o tom, že po studiích založím vlastní organizaci pro děti se specifickými potřebami, zejména pro děti autistické, hyperaktivní a s poruchami učení. Mým hlavním cílem je založit intervenční centrum pro ohrožené děti. Protože i já jsem byla dítětem v nouzi, kterému pomohl program Asha Charitable Trust.

Věřím totiž tomu, že úspěchem není něco překonat, ale vrátit se a pomoci někomu v nouzi. A to ve mně stále rezonuje. 

Vím, že založení takové organizace bude zdlouhavé, ale jsem pevně odhodlaná to zrealizovat. Věřím, že program Asha Charitable Trust bude vždy stát při mně. 

Závěrem vám chci srdečně poděkovat, protože vy denně šetříte peníze, abyste mě mohli každý rok podpořit ve studiu. Vždy vás odevzdávám do náruče dítěte Ježíše.

Ať vám žehná a naplní vás láskou, pokojem, hojností, zdravím a bohatstvím.
Děkuji vám.

Jenifer Renita z Bangalore, Indie