Pomoc hladovějícím rodinám v Indii
18. května 2020 Pandemie v Indii

Pomoc hladovějícím rodinám v Indii

Karanténa v Indii hluboce zasáhla mnohé rodiny, které jsou nyní ohroženy hladem. Diecézní charita Hradec Králové se proto obrací na dárce i veřejnost s prosbou arcibiskupa Petera Machada o pomoc dětem podporovaným v projektu Adopce na dálku a jejich rodinám.

Vážení přátelé,
tragédie bez jakéhokoliv varování je dvojnásobná tragédie. Koronavirus k nám přišel jako rána, jako překvapivá tragédie. Zatímco všichni lidé v Indii jsou doma a mnoho z nich bez zaměstnání, bez příjmů, bez jakékoliv práce a v této žalostné situaci bez prostředků se most chudoby zvětšuje. Proto jsem se dozvěděl, že mnoho lidí nemá jídlo a hladoví. Arcidiecéze se snaží těmto lidem pomoci potravinovými balíčky, které odtud rozvážíme. Připravujeme příděly rýže, pšenice, cukru, oleje, luštěnin apod., které jedné rodině vystačí přibližně na týden. A poté je rozvážíme všude okolo.

Rád bych poděkoval všem, kdo pomáhají: filantropům, sponzorům a dárcům, kteří nám věnovali rýži, pšenici apod. Někteří nám rovněž věnovali peníze. A překvapilo mě, že to nejsou jen velké dary, ale také drobné příspěvky ve výši 500-2000 rupií od chudých lidí, kteří chtěli také pomoci. Děkuji také velké skupině kněží a sester, kteří chystali balíčky. Zavedli jsme preventivní opatření a současně podporujeme vládu ve všech nařízeních a pravidlech. Celou dobu jsme vděční Bohu, který nás využívá jako malé nástroje ke službě a pomoci ostatním. Bůh Vám žehnej. Pokud nám můžete pomoci v našem úsilí, budeme velmi šťastní.

Modlete se za nás, jako my se modlíme za Vás. Bůh Vám žehnej.
Peter Machado, arcibiskup v Bangalore - Indie


Situaci v Indii bedlivě sledujeme. Bližší informace o pomoci v Indii najdete na našem webu v sekci Jak se zapojit.